Lên án nhà cầm quyên CSVN tấn công cộng đồng Facebook

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 6 tháng 8, 2014

Nhà cầm quyền Hà Nội phải ngưng tấn công cộng đồng Facebook tại Việt Nam.

Là những tổ chức tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và một mạng internet mở rộng, chúng tôi lấy làm quan ngại về việc nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện một chiến thuật để ngăn chận các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến truy cập vào Facebook.

Theo giới cư dân mạng Việt Nam, giới chức trách dùng dư luận viên để gởi hàng loạt báo cáo về ’lạm dụng’ đến Facebook khiến cho các trang này của các nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền nổi tiếng bị đóng. Kể từ cuối tháng Sáu có ít nhất 100 tài khoản bị đóng.

Trong một môi trường truyền thông bị kiểm duyệt nặng nề và khép kín như tại Việt Nam, Facebook đã trở thành một diễn đàn vô cùng quan trọng đối với xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhiều người Việt dùng Facebook để chia sẻ thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận tự do. Các ký giả dân báo có thể thông tin đến với hàng triệu độc giả. Các nhóm cộng đồng trên Facebook là một hình thức tiêu biểu của sự tự do lập hội và tự do tụ họp mà ở ngoài đời không cho phép.

Trong những năm gần đây nhà cầm quyền Việt Nam đã tìm cách để làm giảm thiểu tự do ngôn luận trên mạng qua việc kiểm duyệt gắt gao, cài mã độc, và qua các nghị định kềm hãm. Kể từ năm 2009 nhà cầm quyền đã nỗ lực hạn chế Facebook và những mạng xã hội khác.

Tuy giới chức trách đến nay đã thất bại việc dẹp bỏ truyền thông xã hội, chúng tôi vô cùng quan ngại về những cuộc tấn công gần đây đối với những nhà hoạt động trên Facebook. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới cùng với chúng tôi lên án nỗ lực kiểm duyệt gần đây nhất.

Để thêm thông tin, xin liên lạc:

Quinn McKew
Deputy Executive Director, ARTICLE 19, info@article19.org

Eva Galperin
Global Policy Analyst, Electronic Frontier Foundation, eva@eff.org

Angelina Trang Huynh
Advocacy Director, Viet Tan, angelina@viettan.org

FOR IMMEDIATE RELEASE

August 6, 2014

Hanoi government must stop attacks against Vietnam’s Facebook community

As organizations dedicated to free expression and an open internet, we are concerned that the Government of Vietnam is implementing a new tactic to restrict the ability of activists and dissidents to access Facebook.

According to Vietnamese netizens, the authorities are using so-called “opinion shapers” (du luan vien) to send an onslaught of abuse reports to Facebook, which has then led to the taking down of Facebook pages of well-known Vietnamese activists and human rights organizations. Since the end of June, at least 100 accounts have been known to be suspended.

In a heavily-censored and closed media environment such as Vietnam’s, Facebook has become a vital platform for Vietnamese civil society. Many Vietnamese use Facebook to share information and participate in uncensored debate. Citizen journalists are able to communicate with an audience in the millions. Community groups on Facebook represent a form of freedom of association and freedom of assembly that is not permissible offline in the country.

Over the last several years, the Vietnamese government has tried to curtail online speech through aggressive filtering, malware, and repressive decrees. Since 2009, the government has attempted to restrict Facebook and other social networks.

While authorities have failed so far in stamping out social media, we are deeply concerned by the recent attacks against activists on Facebook. We call on the international community to join us in condemning this latest censorship effort.

For more information, please contact:

Quinn McKew
Deputy Executive Director, ARTICLE 19, info@article19.org

Eva Galperin
Global Policy Analyst, Electronic Frontier Foundation, eva@eff.org

Angelina Trang Huynh
Advocacy Director, Viet Tan, angelina@viettan.org