Lắng nghe và đồng hành cùng những người yêu nước

Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức lần thứ 45 với chủ đề „Lắng nghe và Hiệp hành“ đã diễn ra vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (18.-20.5.2024) tại thành phố Aschaffenburg.

Rất đông đảo giáo dân và đồng bào đã có cơ hội gặp gỡ nhau, tham dự các thánh lễ, giờ nguyện, nghe giảng thuyết và sinh hoạt văn hóa.

Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh tại Đức đã có quầy thông tin để chia xẻ với quan khách đồng hương tình hình nhân quyền tại quê nhà cũng như đã mời cựu Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Tiến Trung phát biểu trước Đại Hội trong phần văn nghệ.


Anh Nguyễn Tiến Trung đã ngỏ lời chân thành cảm ơn tất cả những quan tâm và nâng đỡ anh trong thời gian bị Cộng Sản Việt Nam giam giữ. Và anh cũng kêu gọi mọi người tiếp tục lên tiếng cho những Người Yêu Nước đang sinh hoạt trong nhiều lãnh vực để tranh đấu cho Công Lý, Công Bằng và Bảo Vệ Môi Sinh...