GDP - lật tẩy bởi ’lề trái’?

Lần đầu tiên chính phủ thừa nhận bị bịp!

Trong cuộc họp Hội đồng chính phủ do TV1 phát hình tối 7/8/2014, lần đầu tiên, vui như Tết, hết ông Bộ Trưởng Bộ KHĐT Bùi quang Vinh đến ông thủ tướng 3 Dũng, tung hê ra những con số khống kê... bịp toàn diện,bịp toàn dân, bịp toàn thế giới rằng thì là: 14%+12%+13%+15%=...5% !!!!

 

Một điều bịp cơ bản của mọi sự bịp về con số Dê-Đê-Pê hoặc Gi-Đi-Pi mà khối kẻ đọc lên mà chẳng hiểu nó là cái gì đang nắm quyền tùy tiện tung ra hoặc báo cáo thẳng với ông thủ tướng khi ông tới kiểm tra từng tỉnh. Té ra...toàn là con số ma, con số mượn, con số ảo mà thủ tướng cứ dựa vào đó mà báo cáo "Gì-đĩ-Bị...tăng trưởng không ngừng, đời sống nhân dân được nâng cao một bước!"

Sáng hôm sau (8/8) thì báo chí lại được thể chạy tít lớn nét đậm: CHẤM DỨT THỐNG KÊ TRÙNG, TĂNG TRƯỞNG ẢO" kèm theo là đủ loại... "chuyển ra" "tiền sỹ","ngợi sỹ"...lên tiếng "tố cáo ăn theo" cứ như chuyện bây giờ mới "À ra thế!" Còn lề trái (trong đó có tớ), đã gọi thẳng những con số tăng trưởng là "số ma","số phịa", "số bịp" và đặt tên bọn thống kê ở mọi cấp là "Kê Khống" từ khuya rồi,,,nhưng đều bị các ông xếp vào loại.. "lợi dụng dân chủ để nói xấu đảng và chính phủ"!

Phải chăng việc lần đầu tiên, dám công khai cái chuyện "lừa bịp vĩ đại" này có tí chút công lao của bọn lề trái chúng tớ, đã phải trả giá bằng trù dập, đàn áp, tù đầy.. do đã dám sớm "nói thật" cái mà toàn bộ "cơ chế" do chính các ông dựng nên để.. chuyên nói dối, chuyên...lừa bịp ngay chính giữa các ông với nhau mà cứ tưởng qua mặt được rất nhiều cái đầu tỉnh táo thông minh gấp cả 1000 lần các ông mà các ông luôn rất...sợ nên quy cho họ là "bọn suy thoái", bọn "tự diễn biến", thậm chí "bọn phản động"!

Vậy bây giờ các ông đã thấy nên cảm ơn các con người "tự diễn biến" này chưa?

Nguồn: FB Tô Hải