KHÁNH THÀNH BIA TƯỞNG NIỆM DR. RUPERT NEUDECK

KHÁNH THÀNH BIA TƯỞNG NIỆM DR. RUPERT NEUDECK

tại Troisdorf, ngày 12 tháng 5 năm 2018

Qua sự đóng góp nhiệt tình của tập thể người Việt tỵ nạn chúng ta và được sự chấp thuận, giúp đỡ

của chính quyền địa phương, một tấm bia lớn bằng đồng đã được hoàn thành như lưu lại một chứng

tích lịch sử nói lên lòng tri ân sâu xa và tưởng niệm tiến sĩ Rupert Neudeck, vi ân nhân đã cứu sống

11.300 thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam.

Thời gian và địa điểm khánh thành bia tưởng niệm sẽ được tổ chức như sau :

Địa điểm khánh thành: Địa điểm văn nghệ / họp mặt:

Lâu đài Wissem (Burg Wissem) Hội trường thành phố Troisdorf

Burgallee 1 Kölner Str.167

53840 Troisdorf 53840 Troisdorf

Khai mạc: 14:00 giờ Khai mạc: 18:00 giờ

với sự hiện diện của nhiều chính khách với sự đóng góp của các nghệ sĩ từ Hoa Kỳ

quan trọng trong chính quyền liên bang/tiểu bang và địa phương

Rất mong sự tham dự đông đảo của quý anh chị em để buổi lễ được thành công tốt đẹp.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Điều hành tổng quát :

Nguyễn Hữu Huấn tel.: 0163/6733 9348 email: nguyenhh@gmx.net

Nguyễn Văn Rị tel.: 0176/5788 0762 email: vanri687@googlemail.com

Văn nghệ: Nguyễn Minh Hùng tel.: 0157/3422 0253 email: minhung.nguyen@googlemail.com

Ẩm thực: Nguyễn Tiến Dũng tel.: 0157/5144 9907 email: cdthanhpherotroisdorf@gmx.de

________________________________________________________________________________________________

Veranstalter: Grünhelme e.V./ Cap Anamur e.V. Nguyen Huu Huan Tel.: 0163/ 733 9348 email: nguyenhh@gmx.net

Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Hamburg e.V. Nguyen Dinh Phuc Tel.: 0176/4937 2467