Võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã từ trần.

Võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã từ trần ngày 25.02.2024 tại  Darmstad - Đức Quốc, hưởng tho 74 tuổi
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, cầu chúc cho hương linh võ sư Nguyễn Văn Nhàn sớm về cõi vĩnh hằng.
***
Ơn Cao Sáng Tổ Vươn Trời Thẩm
Nghĩa Nặng Sư Môn Thấm Đất Dầy
Trách Nhiệm Đôi Vai Đã Vuông Tròn
Về Cùng Sáng Tổ Với Chưởng Môn
Sư Huynh Trung Đạo Nguyễn Văn Nhàn đã ra đi, về cùng với Tổ với Thầy.
Môn đệ Trung Dũng Quách Thanh
Nghiêm Lễ