UKRAINE, TẤM GƯƠNG CỦA MÁU VÀ HOA

(Khi cuộc cách mạng Ukraine vừa nổ ra, tôi đã có bài thơ viết về Vitaly Klitschko, một trong các thủ lãnh cuộc biểu tình của nhân dân vĩ đại. Bài thơ đăng trước đó như một hồi chuông báo tử cho các chế độ độc tài toàn trị sống nhờ bầu sữa ngoại bang và bóc lột xương máu nhân dân. Hạnh phúc thay Ukraine có được nhà vô địch quyền Anh siêu nặng thế giới dấn thân vì đại nghĩa. Ở đâu có những thủ lãnh chân chính dám đổ máu vì cách mạng là ở đó luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm dẫn đến chiến thắng…)

TRANH SƠN DẦU BÙI CHÍ VINH VẼ VỀ TRẬN TỬ CHIẾN GIỮA VITALY KLITSCHKO VÀ LENNOX LEWIS

Chết gần 100 người để đổi lấy những vòng hoa
Ukraine sẵn sàng tắm mình trong máu
Vilaty Klitschko đi biểu tình không phải để đọc diễn văn
Để giành chức nguyên thủ quốc gia và để ra tuyên cáo

Klitschko và nhân dân xuống đường để tạo ra cơn bão
Cuốn phăng “tổng thống chư hầu” Yanukovych cùng chế độ bù nhìn
Klitschko và nhân dân đồng loạt phanh ngực áo
Hãy bắn vào ngực đồng bào để “tóe máu bình minh”

Cả một đời vô địch quyền Anh
Chỉ cần tung nắm đấm đúng lúc để “nốc ao” bóng tối
Yanukovych cuống cuồng chạy khỏi tư dinh
Quyền lực tối thượng rớt về tay Quốc hội

Trái đất năm 2014 không có chỗ cho bọn độc tài ám muội
Tự do cho nữ thủ tướng xinh đẹp Tymoshenko, tự do cho sự chọn lựa công bằng
Hỡi những tên bạo chúa đê hèn quen nói dối
Hãy nhìn tấm gương Ukraine mà sám hối trước nhân dân !

23-02-2014

BCV

Nguốn: huynhngocchenh.blogspot.de