Tuyên truyền

Cả ba người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân, không có ai có thể được coi là lợi khẩu, ăn nói vừa hợp lý vừa lưu loát, vừa khôn ngoan vừa tinh tế. Cả ba, ngược lại, cứ mỗi lần mở miệng (không phải đọc giấy viết sẵn) là có vấn đề. Nó cứ ngu ngu khờ khờ sao đó. Cũng lạ. Trước đây, nhiều người vẫn hay nói là cộng sản giỏi tuyên truyền. Có lẽ đó là chuyện của các thế hệ trước chăng? Còn bây giờ, nói năng vấp váp như vậy thì tuyên truyền được với ai cơ chứ? Nó chỉ làm cho dân chửi thôi. Có lẽ tự thâm tâm họ biết thế nên rất hiếm khi họ xuất hiện trước công chúng. Chẳng hạn, nạn dịch Covid-19 nghiêm trọng đến vậy mà Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng cứ lặn đâu mất tăm. Cả nửa năm rồi.