Thủ tướng Việt Nam tự vỗ tay cho bài diễn văn của chính mình tại LHQ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 22 tháng 9 đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trình bày viễn kiến của Việt Nam về cách giải quyết những thách thức toàn cầu.