Thủ tướng Đức Dr. Angela Merkel quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Video https://www.facebook.com/100013765111987/videos/pcb.310646826070819/3106...

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zeigt sich besorgt über die reihenweise Verhaftung von Menschenrechtsaktivisten in Vietnam.
Als Zeichen der Verbundenheit grüßt sie uns und gib uns gezielt die Hand. Engagement für Menschenrechte bedeutet auch Fluchtursachenbekämpfung.

BÀ ANGELA MERKEL đã đến bắt tay chúng tôi khi thấy bức hình những TNLT VN


 

7.09.2017 - Trong chuyến đi vận động bầu cử Quốc Hội và chính quyền Đức sắp tới, Bà thủ tướng Đức Quốc Dr. Angela Merkel tỏ ra lo ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam khi hàng loạt những nhà đấu tranh bị bắt giam từ đầu năm nay. Vì thế, khi thấy bức hình những người Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam bà thủ tướng đã đến chào và bắt tay chúng tôi.

***Hình chụp từ video

Fb.Ton-Vinh Trinh-Do