Thông Cáo: Sinh Hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017 tại Berlin

Berlin , ngày 18.11.2017  
 
                         Thông Cáo chi tiết                     

V/v Sinh Hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017 tại Berlin

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo , quý Hội Đoàn , quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng

Tiếp theo thông cáo ngày 01.10.2017 của Liên Hội về sinh hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Berlin chúng tôi trân trọng thông báo tiếp  đến quý Hội Đoàn và quý vị bản về chi tiết cuộc biểu tình và buổi hội thảo trong dịp này.

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017  sẽ được Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức tại Berlin vào ngày thứ bảy 09.12.2015  với chương trình như sau:

1.-Từ 13:00giờ-15:00giờ : biểu tình trước Brandenburger Tor –Berlin

    Pariser Platz , 10117 Berlin

2.- Từ 16:00giờ đến 17:00giờ : thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho Quê Hương 

     tại  nhà thờ St. Aloysius  Kirche ,   Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin

3.-Từ 17:00giờ đến 18:30giờ : Liên Hội mời cơm chiều

3.- Từ 18:30giờ đến 20:00giờ  :hội thảo tại hội trường nhà thờ với:

           * Luật Sư Jens Gnisa ,Chủ Tịch Liên Đoàn Chánh Án Đức Quốc và cũng là người đã quyết định trao giải Nhân Quyền cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài vào ngày 05.04.2017 vừa rồi

           * Ông Phạm Minh Hoàng, Giảng Viên tại ĐH Bách Khoa và ĐH Quốc Gia tại Saigon

              bị trục xuất về Pháp ngày 24.06.2017

4.- Từ 20:00giờ đến 23:00giờ : văn nghệ  với chủ đề Nhân Quyền cho Việt Nam

 

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn  trân trọng thỉnh cầu quý Đoàn Thể , quý Tổ Chức người Việt tỵ nạn Cộng Sản và thân hữu đến tham dự đông đảo .

Điện thoại liên lạc :

-Ông Nguyễn Văn Rị , số điện thoại 0176-57880762

-Ông Hoàng Kim Thiên,   số điện thoại 0163-6743097

Trân trọng kính chào

TM Ban Chấp Hành  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

**********


Berlin, ngày 01.10.2017
     

                                                                         
Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, quý Hội Đoàn, quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng

Trước việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gia tăng bạo lực công khai đàn áp dân chúng trong nước, đồng thời vi phạm trắng trợn luật pháp Đức Quốc và coi thường công ước Quốc Tế để đưa mật vụ bắt cóc người trái phép trên nước Đức, người Việt Tỵ Nạn chúng ta phải đề cao cảnh giác tố cáo trước công luận Đức Quốc và Quốc Tế về các hành vi phạm pháp này.

Qua tình hình trên đây thì sự đòi hỏi thực thi quyền con người, quyền tự do sống trong một chế độ dân chủ có pháp quyền cho người dân Việt Nam càng ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Ngoài ra các bạn hữu và chính giới Đức càng thấy rõ hơn sự phi nhân bản của Cộng sản Việt Nam.
Do đó ngày kỷ niệm 69 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một dịp để chúng ta cùng đồng thanh gióng tiếng nói đòi lại Nhân Quyền cho người dân Việt.

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017 sẽ được Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức tại Berlin vào ngày thứ bảy 09.12.2015 với chương trình như sau:

1.-Từ 13:00giờ-15:00giờ: biểu tình trước Brandenburger Tor –Berlin - Pariser Platz , 10117 Berlin

2.- Từ 16:00giờ đến 17:00giờ: thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho Quê Hương tại  nhà thờ St. Aloysius  Kirche, Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin

3.- Từ 18:30giờ đến 20:00giờ: hội thảo tại hội trường nhà thờ với quan khách Đức Việt

4.- Từ 20:00giờ đến 23:00giờ: văn nghệ với chủ đề Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn trân trọng thỉnh cầu quý Đoàn Thể, quý Tổ Chức người Việt tỵ nạn Cộng Sản và thân hữu đến tham dự đông đảo.

Xin hãy liên lạc với chúng tôi trước để ban tổ chức lo liệu cơm tối và chỗ ngủ cho tươm tất.

Điện thoại liên lạc :
-Ông Nguyễn Văn Rị, số điện thoại 0176-57880762
-Ông Hoàng Kim Thiên, số điện thoại 0163-6743097
(xin vui lòng mang theo túi ngủ)

Trân trọng kính chàoTM Ban Chấp Hành  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm