Tại sao lại có luật?

Timothy Trinh
 
Đoạn phim thật ý nghĩa, nói về một ông giáo sư vừa mở đầu khóa học của trường luật. Ông đã yêu cầu cô học trò Alexis ra khỏi lớp, và cho biết không muốn gặp cô ở bất kỳ bài giảng nào khác của ông ấy.

Trong vài phút kế tiếp, các sinh viên luật đã học được một bài học có giá trị hơn hàng nghìn giờ nghe giảng.

Các bạn xem video sẽ thấy cách giảng dạy sinh viên ở phương Tây: