Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 45 của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Âu Châu

Cuộc tổng biểu tình của người Việt tại Âu Châu nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư lần thứ 45 không được tổ chức tại Berlin như dự định vì đại dịch Covid-19, nhưng tinh thần đấu tranh cho một quê hương VN Tự do, Dân chủ vẫn được thể hiện mọi nơi dưới mọi hình thức.

Một trong những hình thức đó là Ban Tổ Chức thực hiện một Video với nhan đề: Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 45 của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Âu Châu.