Phản đối tư cách ứng cử viên Tổng Giám Đốc UNESCO của ông Phạm Sanh Châu do nhà cầm quyền Việt cộng đề cử


Bruxelles, Ngày 8 Tháng 8 Năm 2017
         
Kính Thưa Quý Vị Đại Diện Các Hội Đoàn, Tổ Chức Chính Trị và các Nhóm Sinh Hoạt Trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại

Kính thưa Quý Vị,

Vào tháng 10 năm 2017 tới đây, Tổ Chức Văn Hóa Quốc Tế UNESCO trực thuộc Liên Hiệp Quốc, sẽ bầu vị Tổng Giám Đốc UNESCO.

Chúng tôi, đại diện các Hội Đoàn, Tổ Chức Chính Trị và các nhóm Sinh Hoạt trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ đã lấy quyết định gởi một bức thư phản đối tư cách ứng cử viên của ông PHẠM SANH CHÂU do nhà cầm quyền CSVN đề cử, đến Văn Phòng
Hội Đồng Điều Hành của Tổ Chức UNESCO.


Ông Phạm Sanh Châu

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã không tôn trọng những giá trị Nhân Bản, Xã Hội và Văn Hóa của cộng đồng thế giới nói chung, và nền Văn Hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam nói riêng, không xứng đáng được đề cử một ứng viên, đi ngược lại những giá trị mà UNESCO đã đề xướng.

Chúng tôi xin gởi đến Quý Vị một ấn bản bằng tiếng Pháp, một ấn bản bằng tiếng Anh, và danh sách các Hội Đoàn, Tổ Chức Chính Trị và các nhóm Sinh hoạt trong CĐNVTD tại Vương Quốc Bỉ .

Nếu Quý Vị Đại Diện đồng ý với việc làm của chúng tôi, Quý vị chỉ cần cho chúng tôi biết: Danh Tánh, đại diện cho HĐ, TCCT (quý vị có thể dùng ngôn ngữ địa phương cho danh xưng của HĐ, TCCT…) và địa chỉ Email của quý vị để chúng tôi liên lạc và thông báo khi có sự trả lời của văn phòng Ông Michael WORBS, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của UNESCO và gởi về địa chỉ điện thư: nqb_vps@yahoo.fr

Hiện nay CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ cũng đang tiến hành việc thu thập chữ ký phản đối tư cách ứng cử viên do nhà cầm quyền CSVN đề cử, cho các cá nhân muốn ký vào, hiện giờ đã có trên 1.300 chữ ký, và một điều đáng mừng là có rất nhiều chữ ký đến từ Việt Nam .

Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Quý Vị Đại Diện về vấn đề nêu trên.

BS Nguyễn Quốc Bảo
Brussels – Belgium
nqb_vps@yahoo.fr