PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ GENEVA

PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ GENEVA: Hội Thảo UPR rọi đèn vào tình trạng nhân quyền ở VN

http://www.youtube.com/watch?v=4Dw9_630Oy0
 

Với sự phối hợp tổ chức của nhiều tổ chức như Hội Văn Bút Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới, UN Watch, Lawyers for Lawyers, Media Legal Defence Initiative, Article 19, Ủy Ban Việt Nam - Thụy Sĩ, Đảng Việt Tân, Human Rights For Vietnam PAC, buổi Hội Thảo nhân quyền bên lề UPR đã được diễn ra với sự tham dự của gần 150 người bao gồm các tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam, cùng phái bộ các nước thành viên Liên Hịêp Quốc. Mời quý vị xem những ghi nhận của chúng tôi về buổi Hội Thảo này.

Nguồn: Saigon Broadcasting Television Network (SBTN)


Hội thảo về nhân quyền Việt Nam trước UPR 2014

http://www.youtube.com/watch?v=fMQds2B_C7g#t=734