Nhửng gương mặt thằng hề

Ảnh nước mắt thằng hề.

Phạm Minh Vũ|

Những gương mặt đại diện quốc gia trong đại hội 13, nhìn như đám trộm chó. Đây chỉ là danh sách tôi nhận được, có thể các đồng chí đưa ra để bắt đầu cuộc tạo vây cánh và thanh trừng nhau, nhân sự có thể thay đổi vào giờ chót, nhưng nhiệt của đại hội bắt đầu nóng

Nhân sự đại hội 13

1.- Trần Quốc Vượng, sinh 1953, quê Thái Bình, UVBCT, Thường trực Ban
bí thư: Ứng viên Tổng Bí thư

2.- Nguyễn Xuân Phúc, sinh 1954, quê Quảng Nam. UVBCT, Thủ tướng chính
phủ: Ứng viên Chủ tịch nước

3.- Trương Thị Mai, sinh 1958, quê Quảng Bình, UVBCT, Trưởng Ban dân
vận Trung ương: Ứng viên Chủ tịch Quốc hội

4.- Trương Hoà Bình, sinh 1955, quê Long An, UVBCT, Phó thủ tướng
thường trực: Ứng viên Thủ tướng

5.- Phạm Minh Chính, sinh 1958, quê Thanh Hoá, UVBCT, Trưởng Ban tổ
chức Trung ương: Ứng viên Thường trực Ban Bí thư

6.- Tô Lâm, sinh 1957, quê Hưng Yên, UVBCT, Bộ trưởng Bộ công an: Ứng
viên Trưởng Ban tổ chức Trung ương

7.- Nguyễn Văn Bình, sinh 1961, quê Phú Thọ, UVBCT, Trưởng Ban kinh tế
Trung ương: Ứng viên Phó thủ tướng

8.- Phạm Bình Minh, sinh 1959, quê Nam Định, UVBCT: Tái ứng cử Phó thủ
tướng, kiêm bộ trưởng Bộ ngoại giao

8.- Vương Đình Huệ, sinh 1957, quê Nghệ An, UVBCT: Tái ứng cử Bí thư
thành uỷ Hà Nội

10.- Võ Văn Thưởng, sinh 1970, quê Vĩnh Long, UVBCT: Tái ứng cử Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương

11.- Vũ Đức Đam, sinh 1964, quê Hải Dương, Uỷ viên trung ương đảng:
Tái ứng cử Phó thủ tướng

12.- Lương Cường, sinh 1957, quê Phú Thọ, Bí thư trung ương đảng, Chủ
nhiệm Tổng cục chính trị: Ứng viên bộ tưởng Bộ Quốc phòng

13.- Phan Đình Trạc, sinh 1958, quê Nghệ An, Bí thư trung ương đảng.
Trưởng ban Nội chính Trung ương: Ứng viên Bộ trưởng Bộ công an

14.- Nguyễn Hoà Bình, sinh 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư trung ương
đảng, Chánh án Tòa án Tối cao: Ứng viên Trưởng ban Nội chính trung
ương

15.- Trần Cẩm Tú, sinh 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư trung ương đảng: Tái
ứng cử Chủ nhiệm UBKT Trung ương

16.- Trần Thanh Mẫn, sinh 1962, quê Hậu Giang, Bí thư trung ương đảng:
Tái ứng cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN

17.- Nguyễn Văn Nên, sinh 1957, quê Tây Ninh, Bí thư trung ương đảng,
Chánh Văn phòng Trung ương: Ứng viên Trưởng ban Dân vận Trung ương

18.- Nguyễn Thành Phong, sinh 1962, quê Bến Tre, Uỷ viên trung ương
đảng, chủ tịch UBND TP: Ứng viên Bí thư Thành uỷ TP HCM

19.- Lê Thị Nga, sinh 1964, Quê Hà Tĩnh, đoàn Đại biểu QH Thái Nguyên, Uỷ viên trung ương đảng,
Chủ nhiệm UB tư pháp QH: Ứng viên Phó chủ tịch Quốc hội.