Ngụy biện kiểu Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Vũ|

1. Ngày hôm qua 19 tháng 12. 2019, trên khắp các trang báo đảng đều đăng bài viết của Ông Nguyễn Phú Trọng nói về ''quân đội nhân dân'' nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Bài viết Ông Trọng có tựa ''75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng''. Người không minh lắm đọc tựa đề thôi cũng đủ thấy nó có gì đó không ổn, chứ đừng nói là đọc cả bài viết dài lê thê vẫn lặp lại luận điệu cũ 75 năm qua, và các đời tổng bí thư đều vẫn viết thế.

2. Truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng" , Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản chất cách mạng là ba điểm mà Ông Trọng nhấn mạnh trong bài viết này.

Ba điểm chính Ông Trọng lập luận có thật sự đúng như vậy?

Quyết chiến quyết thắng, thắng ai vậy Ông Trọng?

Ông Trọng nêu ra các cuộc chiến tranh chống Pháp-Mỹ là những hiển hách của quân đội Việt Nam, Ông Trọng tự hào là các chiến thắng đó mang đến nền độc lập cho dân tộc. Vậy thật sự Việt Nam cần 'giành độc lập' kiểu đảng cộng sản đã làm?

Thực tế lịch sử đã chứng minh Đảng cộng sản hay Ông Hồ Chí Minh tổ chức dưới danh nghĩa Việt Minh đã không đường đường chính chính ''lấy lòng dân", lịch sử đã cho thấy Ông Hồ chủ trương bạo lực cách mạng và ''tranh thủ cơ hội'' để cướp chính quyền Chính danh từ tay Vua Bảo Đại, chính quyền Ông Hồ có được nói thẳng ra là bất chính. Từ ăn cướp chính quyền bất chính sang dùng quân đội để thực bạo lực để giữ chế độ, quân đội VN từ những ngày đầu mới thành lập và sau này chỉ chuyên dùng ''thánh chiến'', chuyên đi khủng bố ám sát.

Chưa kể Quận đội VN dưới sự dẫn dắt của Võ Nguyên Gíap một tướng chỉ biết nướng quân, dùng chiến lược biển người dưới sự chỉ đạo của cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh Trong Trận Điện Biên Phủ, hay sau này trong trận Thành Cổ Quảng Trị dồn quân Miền Bắc hết vào Nam. Chiến thắng oanh liệt gì? Tự hào cái gì hả Ông Trọng?

Cũng giúp đất nước giành độc lập dân tộc, cũng thoát khỏi sự đô hộ của ngoại quốc mà tại sao Mahatma Gandhi được cả Nhân loại xem là vĩ nhân là vị thánh. Còn Hồ Chí Minh thì bị người dân trong nước căm phẫn, nguyền rủa, bạn bè quốc tế thì khinh khi?

Là bởi Mahatma Gandhi giành độc lập dân tộc và trả lại quyền tự quyết cho nhân dân Ông ta mà không tốn giọt máu nào. còn để cố gắng nghe theo lệnh quôc tế cộng sản, HCM phát động bạo lực đã hy sinh hàng triệu thanh niên trai tráng và cả chục triệu người lâm vào cuộc chiến cho quốc tế cộng sản đó, đổi lại nhân dân đến bây giờ không những mất hết quyền tự quyết mà chủ quyền đang bị đe dọa bởi Trung quốc nhưng quân đội VN các tướng VN đến tên nước Trung Quốc còn không dám nhắc, thì tự hào thắng cái gì Ông Trọng?

Trung với đảng nhưng có hiếu với dân?

Trung với đảng thì tôi tin chứ hiếu với dân thì Ông Trọng đã nhét chữ vào mồm quân đội rồi. Trong mắt quân đội khi Đảng Ông Trọng kêu gọi là trung với đảng thì đã trở thành kẻ thù với dân. Vì đảng cộng sản bản chất là một đảng phản động, tay sai cho ngoại bang (Liên Sô- sau này là Trung Cộng). Chủ quyền dân tộc bị Trung quốc xâm hại, nhưng quân đội ở đâu? Không những không bảo vệ chủ quyền, để chủ quyền mất vào tay trung cộng mà trong những lần có những sự kiện ấy thì quân đội lại diễn tập chống bạo động, chống biểu tình? Thử hỏi có quân đội nào trên thế giới lại làm cái việc đó?

3.Chính vì vậy, quân đội VN hiện tại chỉ là tay sai cho đảng cộng sản VN, mà đảng cộng sản VN lại trung thành với Trung Cộng thì vô tình quân đội VN bị đảng dắt mũi chĩa đầu súng vào nhân dân, hành động đó là NGỤY QUÂN có gì mà tự hào?