Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Một liên minh nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đang hiệp lực kêu gọi NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP tại Việt Nam.

Việt Nam đang phải đối diện với một cuộc đàn áp chính trị rộng lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hay lưu đày ít nhất 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Nhà cầm quyền đã tiến hành một loạt các vụ xử án dối trá để áp đặt những án tù dài hạn với các nhân vật đấu tranh bảo vệ nhân quyền như bà Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Oai và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một trong những người tiêu biểu nhất trong giới đấu tranh tại Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị cầm tù suốt gần hai năm qua mà không hề bị xét xử.

Nhà cầm quyền Hà Nội dùng những điều luật an ninh quốc gia (đặc biệt là Điều 79 và 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam) để biện minh cho việc trù dập quyền tự do ngôn luận và các hoạt động ôn hòa. Nhà nước đã tấn công mạng xã hội, sử dụng chiêu bài ngăn chặn “tin giả” để biện hộ cho việc kiểm duyệt mạng Internet. Nhà nước Việt Nam luôn áp dụng những chiêu thức từ gây khó khăn, sách nhiễu, đến bắt bớ, xét xử tuyên án trái pháp luật nhằm đàn áp và bịt miệng những tiếng nói phản kháng.

Cuộc đàn áp này vi phạm luật pháp quốc tế, gây thiệt hại cho hình ảnh một quốc gia Việt Nam đang hiện đại hóa, và cản trở sự phát triển của đất nước.

#StopTheCrackdownVN là một liên minh của các tổ chức Việt Nam và quốc tế cổ xuý cho quyền tự do phát biểu, tự do thông tin và bảo vệ quyền con người. Qua cuộc vận động kéo dài, tập trung đặc biệt vào các trường hợp của các nhà hoạt động và blogger bị bắt giữ từ đầu năm 2017, chúng tôi mong muốn:

• Tạo sự quan tâm sâu rộng để lên án việc đàn áp hiện nay tại Việt Nam
• Hỗ trợ tài chánh, pháp lý và tinh thần cho các nhà hoạt động đang bị bắt giữ và cho gia đình họ
• Dùng các biện pháp và luật lệ hiện hành nhằm gia tăng các áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền Hà Nội, đòi hỏi phải trả tự do cho mọi tù nhân chính trị.

Hãy tham gia với chúng tôi!

– Hội Bầu Bí Tương Thân
– Hội Anh Em Dân Chủ
– Chấn Hưng Nước Việt
– Defend the Defenders
– English PEN
– Lawyers for Lawyers
– Lawyers’ Rights Watch Canada
– Reporters Without Borders
– Phong Trào Lao Động Việt
– Việt Tân

***

Link tiếng Anh: http://viettan.org/Stop-the-Crackdown-in-Vietnam.html

October 16, 2017

Stop the Crackdown in Vietnam

A coalition of Vietnamese and international human rights groups are coming together to Stop the Crackdown in Vietnam – Ngưng Ngay Đàn Áp.

Vietnam is in the midst of an unprecedented political crackdown against peaceful expression. So far this year, the Vietnamese authorities have arrested or exiled at least 25 peaceful activists and bloggers. In a series of sham trials, the government has orchestrated the wrongful convictions and sentencing of human rights defenders and bloggers including Tran Thi Nga, Nguyen Van Oai, and Nguyen Ngoc Nhu Quynh to long prison sentences. One of Vietnam’s most renowned human rights lawyers and bloggers, Nguyen Van Dai, has been arbitrarily detained for almost two years without trial.

The Hanoi government has resorted to unsubstantiated national security charges (especially Articles 79 and 88 of the Vietnamese Penal Code) to justify repression of free expression, free information and peaceful advocacy. Authorities have targeted social media and used “fake news” excuses to justify censorship. Vietnamese authorities continually resort to tactics of prosecution, arbitrary detention, abuse, and harassment to silence dissenting voices.

This crackdown violates international law, damages Vietnam’s reputation abroad, and limits the country’s progress.

#StopTheCrackdownVN brings together a coalition of Vietnamese and international organizations advocating for freedom of expression, freedom of information, and the protection of human rights. Through a sustained campaign, focusing particularly on the cases of activists and bloggers arrested since the beginning of 2017, we aim to:

• Draw widespread attention to and condemnation of the ongoing crackdown in Vietnam
• Provide support to the detained activists and their families
• Apply existing laws and mechanisms and advocate for diplomatic pressure on the Hanoi government to ensure the release of all political prisoners

Join us!

Signed,

– Bau Bi Tuong Than Association
– Brotherhood for Democracy
– Chan Hung Nuoc Viet
– Defend the Defenders
– English PEN
– Lawyers for Lawyers
– Lawyers’ Rights Watch Canada
– Reporters Without Borders
– Viet Labor Movement
– Viet Tan