Ngày càng mất đi tình người!

Luân Lê|

Bạn có thể không hài lòng hoặc không vui vẻ gì khi thấy người khác bán hàng trước cửa. Nhưng bạn không được phép huỷ hoại tài sản của người khác, và nó cũng là hành động vô văn hoá khi xét về khía cạnh hành xử giữa con người với con người và giữa phụ nữ với nhau.

Người nghèo và phụ nữ ở Việt Nam thật khổ. Họ còn bị chính người cùng giới bắt nạt và ăn hiếp, nói gì tới cánh đàn ông.

Tết rồi mà còn phải phơi mặt ra kiếm tiền, nhưng lại đang tâm huỷ hoại tài sản của họ, như những kẻ hay nhân danh đi dẹp vỉa hè vẫn đá thúng đụng nia và quăng quật tài sản của người bán rong.