Neustadt - Đức Quốc, Hội Chợ Dân Chủ 2022

Sau gần 30 tháng đại dịch, Hội Chợ Dân Chủ tại thành phố Neustadt, Tây Nam nước Đức được tổ chức lại. Theo truyền thống của di tích lịch sử lâu đài Hambach, còn được gọi là „Cái Nôi của Nền Dân Chủ Đức“, hàng năm dân chúng kỷ niệm biến cố Hội Chợ Dân Chủ của năm 1832, khi mấy chục ngàn dân cùng nhau kéo lên lâu đài trên núi để đòi hỏi những quyền tự do căn bản.
Như những năm trước đại dịch anh chị em Việt Tân cùng với giáo dân người bản xứ lập quầy thông tin về tình hình nhân quyền cũng như vận động công luận cho những trường hợp cụ thể của một số Tù Nhân Lương Tâm.

Qua những trao đổi, gặp gỡ, chia sẻ tin tức thời sự cũng như tâm tư, mọi người cảm thấy thoải mái sau thời gian đại dịch dài, và cảm nhận, nhìn rõ hơn những gì mọi người có thể làm được cho Nhân Quyền và Dân Chủ trong tình cảnh thế giới vẫn đang điêu đứng bởi những hệ lụy trên mọi lãnh vực. Thêm vào đó là những hậu quả chưa lường hết được bởi chiến tranh xâm lược của Putin và tập đoàn tài phiệt Nga.


Neustadt, Đức Quốc, 12.6.2022