Nước Đức từ từ mở lại cuộc sống công cộng

Theo thông cáo của Thủ Tướng Angela Merkel hôm nay 15/4/2020, các quy định giãn cách xã hội để chống dịch trong 4 tuần qua đã đem lại thành quả giữa kỳ: Tốc độ lây nhiễm đã giảm nhiều và các bệnh viện đã không bị quá tải.
Nay chính phủ Liên bang và các tiểu bang đã đưa ra một số biện pháp và lịch trình nhằm từng bước mở lại cuộc sống công cộng.
Sau đây là các quyết định chính của Berlin. Xin tóm tắt lại sau đây để cùng theo dõi:

  1. Duy trì các quy tắc giãn cách xã hội đến 03.05: Giữ khoảng cách 1,5m nơi công cộng, giảm các tiếp xúc xã hội, không được phép sinh hoạt nơi công cộng trên 2 người.
  2. Khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi đi chợ hay đi xe công cộng.
  3. Các trường học sẽ mở lại từng bước từ 04.05: Đầu tiên là các lớp sắp thi ra trường (trung học, tiểu học), sau đó các lớp khác. Các đại học được mở các kỳ thì. Thư viện mở cửa lại.
  4. Các nhà thờ và đền chùa còn phải đóng cửa.
  5. Các sự kiện lớn không đưọc phép tổ chức cho tới 31.08.
  6. Các tiệm buôn bán lẻ dưới 800m2, cũng như thư viện, tiệm sách, tiệm bán xe hơi hay xe đạp sẽ được mở cửa lại từ 20.04.
  7. Các tiệm hớt tóc được mở lại từ ngày 04.05, nhưng phải giữ các quy tắc vệ sinh, bảo hộ.
  8. Dân chúng chưa nên đi du lịch, thăm viếng nhau.
  9. Các thành phần nguy cơ cao, đặc biệt các viện dưỡng lão phải tiếp tục được bảo vệ.

Nguồn: https://www.bundesregierung.de/breg-de