Lời sám hối của Linh mục Gioan Đinh Xuân Nguyên (Thanh Lãng)

 

Linh mục Gioan Đinh Xuân Nguyên (Thanh Lãng)
 
Sinh ngày 23 tháng 12 năm 1924 tại Tam Tổng, Nga Sơn, nay là xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Thuở nhỏ học ở trường làng, đến năm 12 tuổi thi vào Tiểu chủng viện Ba Làng. Năm 1945, thi đậu Tú tài, đi giúp xứ.
Năm 1947, học triết tại Đại chủng viện Xuân Bích (Hà Nội).
Năm 1949, được cử sang học tại Trường truyền giáo Roma (Ý)
Thụ phong Linh mục ngày 20 tháng 12 năm 1953.
 
Sau đó, Thanh Lãng theo học văn chương và đỗ Tiến sĩ tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ.
 
Năm 1957 về nước, được bổ nhiệm làm Giáo sư tại Tiểu chủng viện Tân Thanh (Bảo Lộc, Lâm Đồng), đồng thời giảng dạy tại Đại học Văn khoa Huế, Đại học Văn khoa Sài Gòn từ năm 1957 đến 1975.
Từ tháng 5 năm 1975, chuyển sang lãnh vực ngôn ngữ tại Viện Khoa học xã hội Thành phố HCM.
 
Ngày 17 tháng 12 năm 1988, giáo sư Thanh Lãng qua đời tại Thành phố HCM, sau một thời gian ngắn lâm bệnh
 
Là một trong số những trí thức miền Nam tiếp tay cho CSBV
 
Lm. Thanh Lãng, Trưởng Ban Văn chương Việt Nam tại Văn khoa Đại học Sài Gòn. Ông viết báo chống chính quyền; với tư cách Chủ tịch Văn bút Việt Nam, ông đòi chính quyền thả nhà văn VC Vũ Hạnh; ông nổi bật trong “Ngày kí giả đi ăn mày”; ông hung hăng trong vụ đuổi Đức Khâm Henri Lemaitre và vụ chống Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận về làm Tổng Giám Mục phó Sài Gòn.
 
Nhưng đến cuối đời, Lm. Thanh Lãng đã thành khẩn sám hối!
 
Gs. Nguyễn Văn Lục, đã công bố một phần bản di chúc 13 trang của Lm. Thanh Lãng trao cho Gs. Nguyễn Văn Trung, nguyên văn như sau:
 
“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội thánh Toàn cầu và Việt Nam.
Lạy Chúa xin tha thứ cho con mọi lầm lẫn và ban cho con lòng tin, lòng trông cậy và ơn tha thứ.
Tôi xin công khai sám hối xin lỗi Đức cha Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa giữ gìn và trả công cho Đức cha.
Tôi xin công khai sám hối xin lỗi tất cả và tình anh em linh mục mà tôi vô tình hay cố ý, làm mất lòng.
Tôi xin công khai và xin lỗi toàn thể dân Chúa mà tôi hối tiếc là chưa được phục vụ trong Mục vụ.
Tôi xin mọi người tha tội cho tôi để Hội Thánh và Chúa tha tội cho tôi”.
 
Ngày 28-11-1988, Đinh Xuân Nguyên, Thanh Lãng”.