Lý do vào đảng

Bạn có thể chặt một cây, bạn sẽ bóc lịch 9 tháng, vì bạn là dân. Nhưng nếu bạn là quan bạn hạ chặt một khu rừng 22.000 ha thì bạn được đàn em ca ngợi là quan thanh liêm, anh cả vĩ đại.
 
Bạn là dân, bạn xây chuồng gà không xin phép, bạn sẽ bị bắt tháo dỡ, thậm chí phạt tiền có khi bán cả nhà không chung đủ. Và nếu bạn là quan, bạn san đồi bạt núi, lấp sông lập biển bạn sẽ được ca ngợi người tiên phong, người đi đầu, bạn sẽ được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý của đảng trao.
 
Bạn là dân, bạn tát cảnh sát giao thông bạn sẽ ở tù 9 tháng, nhưng nếu là quan, cùng lắm bạn sẽ bị thuyên chuyển lên tuyến trên công tác.
 
Bạn là dân, bạn đi đúng luật, người khác lùi xe không may bạn đâm họ bạn sẽ ở tù. Nhưng nếu là quan, bạn đâm chết người và chỉ cần nói “biết bố mày là ai không” bạn sẽ được đàn em đảng viên khen là liêm khiết, đốt lò vĩ đại , lãnh đạo cứng rắn...
 
Bạn là dân, bạn trộm con vịt bạn sẽ bị 7 năm tù, nhưng nếu là quan, bạn tham ô ngàn tỷ bạn ở tù như vua chúa, có người cung phụng và vài năm lại ra.
 
Ở nước dân chủ, bạn là Tổng thống, bạn sẽ bị đem ra toà để luận tội nếu phe đối lập không ưa, có khi ở tù như thường, nhưng ở Việt Nam, chỉ cần có thẻ đảng, coi như bạn là cha thiên hạ. Bạn có thể chì chiết người bán hàng rong là ký sinh trùng, bạn có thể tuyên bố không cần giải cứu hàng nông sản khi nông dân đổ bỏ. Bạn vẫn được đàn em trọng vọng, được xem là đạo đức là văn minh. Nhưng, dân thì khinh ra mặt.
 
Vì thế, nếu ở Việt Nam, bạn phải có thẻ đảng mới sướng, chứ là dân... thì quên đi.