Khu cách ly cho người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Nhiều người vui vẻ khi đi cách ly nhưng cũng có người tỏ ra lo lắng vì chưa nắm được thông tin. (ảnh PLO)

Thao Teresa|

Đây là khu cách ly cho những người trở về từ Hàn quốc tại miền Bắc VN ( xin miễn nói tên ). Hình ảnh này được người yêu cầu xin được dấu tên cung cấp cho tôi khi bạn ấy cũng là 1 trong những người bị cách ly

Một lần nữa lại phải nhắc các bạn trên FB nếu có thân nhân đang sống và làm việc tại HQ đừng hốt hoảng bỏ về VN , mọi điều kiên săn sóc y tế , bảo trợ XH ... ở HQ hơn hẳn VN và miễn phí

Nhân viên phục vụ trong các khu này còn tranh thủ làm tiền những cư dân tạm phải cách li ở đây . Người cung cấp hình ảnh mua 3 quả xoài với 1 con dao phải trả 150 ngàn đồng


Tại SG hoàn cảnh sống cũng không khấm khá hơn ; Tôi sẽ cung cấp thêm hình ảnh cho các bạn sau