Hội luận "Triển vọng Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam"

Kính mời quý vị và các bạn tham gia 2 buổi sinh hoạt với sinh viên, giới nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á và chính giới Canada qua chủ đề "Triển vọng Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam" vào 2 ngày:

1. Thứ Ba ngày 18 tháng 11 từ 13:30 đến 15:00: Hội luận với giới nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á, và các sinh viên/nghiên cứu sinh Việt Nam tại trường Đại Học Toronto. Qua chủ đề "Triển vọng cho dân chủ ở Việt Nam và tác động đối với các nước Đông Nam Á".

2. Thứ Tư ngày 19 tháng 11 từ 19:30 đến 21:30: Tại Quốc Hội Canada cùng với các chính giới của Canada. Qua chủ đề "Triển vọng Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam".

Phần diễn giả gồm có:

- Ông dân biểu Wayne Marston (Phó Chủ tịch Hạ viện Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế).
- Ông Đỗ Hoàng Điềm (Chủ tịch Đảng Việt Tân)
- Ông Vũ Đức Khanh (Luật sư và giáo sư tại Đại học Ottawa).

 

Chương trình được trực tiếp truyền hình, các Bạn theo dõi qua đường link sau: http://bit.ly/vndemocracy

*****


 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

Việt Tân rất cần sự quan tâm và hỗ trợ của các bạn liên quan đến 2 buổi sinh hoạt tại Canada với chủ đề "Triển vọng Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam".
Một số bạn trong và ngoài nước không có điều kiện để tham dự 2 buổi sinh hoạt trên, xin các bạn gửi các câu hỏi đến FB Việt Tân liên quan đến chủ đề nêu trên.

Chúng tôi bắt đầu nhận câu hỏi trên trang Facebook Việt Tân từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11. Các câu hỏi xin các bạn hãy gửi vào Inbox của trang nhà.
1) Buổi Seminar ở Trường Đại Học Toronto vào ngày 18 tháng 11, 2014
2) Buổi Parliamentary Briefing ở Quốc Hội Canada vào ngày 19 tháng 11, 2014

 

Phần diễn giả gồm có:
- Ông dân biểu Wayne Marston (Phó Chủ tịch Hạ viện Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế).
- Ông Đỗ Hoàng Điềm (Chủ tịch Đảng Việt Tân)
- Ông Vũ Đức Khanh (Luật sư và giáo sư tại Đại học Ottawa).

Chương trình được trực tiếp truyền hình, các Bạn theo dõi qua đường link sau: http://bit.ly/vndemocracy

 

- Về phần trả lời câu hỏi thì chúng tôi sẽ ƯU TIÊN trả lời những câu hỏi trong phòng hội nghị trước và SEN KẺ chúng tôi sẽ nêu câu hỏi của quý vị cho diễn giả. Trong trường họp diễn giả không đủ thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị thì chúng tôi sẽ nhờ diễn giả trả lời sau và sẽ chuyển câu trả lời đến quý vị trên trang Facebook Việt Tân.

- Chúng tôi chỉ nhận và trả lời những câu hỏi LIÊN QUAN TRỰC TIẾP đến chủ đề của 2 buổi sinh hoạt, do đó mong quý vị thông cảm nếu vì lý do gì đó mà câu hỏi của quý vị chưa sát với chủ đề thì chúng tôi sẽ KHÔNG nêu lên với diễn giả.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đặt và trả lời câu hỏi, xin quý vị vui lòng thông báo cho Admin của trang Facebook của Việt Tân biết và chúng tôi sẽ cố gắng hồi thư lại cho quý vị sớm nhất.

Thân mến,
Viet Tan Facebook Admin - https://www.facebook.com/viettan?pnref=story