Gia Lai tui đóa: cán bộ Tỉnh Gia Lai rất "đạo đức" và "nhân văn"!

Trong lúc người dân đồng bào thiểu số ở Gia Lai rất nghèo nàn và lạc hậu, nhiều người không biết chữ, không biết nói tiếng kinh. Trong lúc phần lớn người dân làm rau, làm nông... lâm vào khó khăn đói nghèo vì đại dịch cúm Tàu (corona, Covid- 19). Người dân lầm than kêu như ai oán.

Thế nhưng lúc này đây, tiền ngân sách nhà nước từ thuế dân đóng góp để hỗ trợ dân đói nghèo lúc dịch bệnh thì chính cán bộ nhà nước đã bòn rút bất nhân và man rợ thế này đây. Chúng lập danh sách khống 1,200 những người chết và đi tù để âm mưu chiếm đoạt sự hỗ trợ này (nongnghiep.vn).

Nói thật, mình không giàu có gì cả. Khi mình tiêu gì cũng cân nhắc, tiết kiệm để dành tiền mang về quê để chia sẻ động viện những nông dân, những hoàn cảnh quá nghèo, đồng bào thiểu số. Rồi giờ chứng kiến đạo đức cán bộ nhà nước, thấy dã tâm của cán bộ ở Gia Lai mà mình không còn từ nào dành cho loại người bất nhân này nữa cả.

Nói chung, đạo đức và năng lực cán bộ và lãnh đạo Gia Lai phần lớn đều giống như vậy cả, vì họ bổ nhiệm nhờ mua chức và chung chi tiền bạc, chứ tỉnh Gia Lai có bao giờ chịu bổ nhiệm và tạo điều kiện cho những con người có năng lực thật sự lên quản lý hay lãnh đạo đâu?

THƯƠNG CHO DÂN NGHÈO, OÁN HẬN ĐÁM CÁN BỘ BẤT NHÂN NÀY!

https://www.google.com.vn/…/la-lung-lap-danh-sach-tien-ho-t…