Có thật không hả, ban tuyên giáo?

Sản phẩm mới của các ngài ban tuyên l.áo sau những màn trình diễn buôn chổi đót, bán vé số, làm thối móng tay, chạy xe ôm sắm hàng loạt biệt phủ của các ngài lãnh đạo đảng?

Lần này rút kinh nghiệm, ban tuyên láo chỉ cho mua 2 cái nhà và cho dân vào vai diễn chứ không chọn quan chức để dân khỏi chửi, đỡ cường điệu quá đáng và vô cùng khó tin.