Bản Yêu sách 8 điểm ngày ấy – bây giờ

Từ Sài Gòn Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Trần Quang Thành về Bản yêu sách 8 điểm ngày ấy – bây giờ.

Chân Trời Mới Media|


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N1lqa6mkrKU&feature=emb_...

 

 
100 năm trước đây vào năm 1919 một nhóm người yêu nước VN tại Pháp đã đưa ra Bản yêu sách 8 điểm và ủy nhiệm cho Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) trình bày tại Hội nghị Versailles. Bản yêu sách 8 điểm đã nêu lên những yêu cầu cơ bản về quyền con người của người An Nam đòi nhà cầm quyền Pháp phải thực hiện. Một số điều như tự do báo chí, lập hội, biểu tình…bước đầu đã được nhà cầm Pháp thực hiện, đặc biệt là ở xứ Nam kỳ tự trị. Tuy nhiên hơn 70 năm qua khi nắm quyền cai trị VN, những người cầm quyền cs do Hồ Chí Minh đứng đầu đã phớt lờ những yêu cầu cơ bản đó của người dân VN.