45 năm bất công - Việt Nam phải thay đổi

45 năm qua, từ ngày cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, sự cai trị độc tài của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tạo ra thêm ngày càng nhiều bất công trong xã hội do tệ nạn tham nhũng, cướp của dân để làm giàu cho bè phái, phe nhóm lợi ích. Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam lên đến mức kinh khủng. Tài sản quan chức cộng sản lên đến hàng tỷ mỹ kim trong khi tầng lớp công nhân, nông dân phải lo chạy kiếm từng bữa ăn. Cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đang tô đậm hơn những bất công mà những thường dân phải gánh chịu.
Chính những bất công này khiến Việt Nam, sau 45 năm chấm dứt chiến tranh, vẫn còn bị xếp vào nhóm các quốc gia nghèo, các quốc gia không có tự do, vẫn chưa thể phát huy tiềm năng để phát triển thành một quốc gia văn minh thịnh vượng. VIỆT NAM PHẢI THAY ĐỔI.