Đức Hồng Y giữa giòng người Hồng Kông

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân cùng nhịp bước ôn hòa với người dân Hồng Kông đòi dân chủ.