Ông Đỗ Hoàng Điềm nói về ý nghĩa và ảnh hưởng 35 năm cuộc chiến Việt – Trung

Ngày 17 tháng 2 năm nay là ngày kỷ niệm 35 năm cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc tại các tỉnh biên giới miền Bắc.

Cuộc chiến này tuy ngắn ngủi nhưng đã tàn phá một số tỉnh của ta và đã gây rất nhiều thiệt hại nhân mạng.

Cũng giống như ngày 19 tháng 1 vừa qua đánh dấu 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của đất nước ta, năm nay ngày 17 tháng 2 cũng sẽ là một mốc điểm quan trọng thách đố mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, về ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của sự kiện lịch sử này.

Bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn.

Nguồn: http://radiochantroimoi.com/tieng-noi-da-nguyen/ong-hoang-diem-y-nghi-va...