Bản Lên Tiếng Về Tờ Thông Báo “Đăng Ký Giữ Quốc Tịch Việt Nam“ của Sứ Quán CSVN tại Oslo

Oslo 23.11.12 Thưa quý đồng hương, Vào trung tuần tháng 11/2012 một số không ít người Việt tỵ nạn tại Na Uy nhận tờ thông báo với đoạn mở đầu: "Theo luật Quốc tịch Việt Nam 2008, người Việt đã vào quốc tịch Na Uy nhưng chưa làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam vẫn có quyền đăng ký xin giữ lại quốc tịch Việt Nam. Bà con lưu ý, đến đầu năm 2014 (được viết chữ đậm và gạch dưới), nếu chưa nộp đơn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, bà con sẽ mất quốc tịch Việt nam" (sic). Đọc qua văn bản này chúng tôi đưa ra nhận định như sau: I. HÌNH THỨC TỜ THÔNG BÁO: Tờ thông báo này được đánh giá như tờ quảng cáo hoặc thư rơi, gửi bằng đường bưu điện, bao thư không ghi nơi xuất xứ. Trên đầu lá thư không tìm thấy cơ quan hoặc người trách nhiệm nội dung. Nhưng ở cuối tờ thông báo đính kèm địa chỉ giải đáp thắc mắc là "Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy", với số điện thoại, email, địa chỉ văn phòng và địa chỉ gửi bưu điện. Nội dung thông báo có 4 điểm chính qua "Người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam có quyền lợi:" - 1: "Xin cấp hộ chiếu Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục giữ hộ chiếu Na Uy;" - 2: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được phép về Việt Nam không cần xin thị thực (visum);" - 3: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền xin cư trú lâu dài tại Việt Nam và nhập hộ khẩu sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương;" - 4: "Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền sở hữu, đứng tên nhà đất ở tại Việt Nam không hạn chế số lượng." II. TRUY LỤC DỮ KIỆN: Trên trang thông tin điện tử trong nước cho thấy Luật Quốc tịch Việt Nam do Quốc hội ban hành ngày 28/11/2008, được thông tấn VOV của Việt Nam cộng sản ca ngợi là bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới phấn khởi ủng hộ. Vào trang thông tin điện tử của tòa đại sứ CSVN tại Na Uy, thấy có cái gọi là "Tờ Khai Đăng Ký Giữ Quốc Tịch Việt Nam" dưới dạng pdf. Tờ "Khai đăng ký..." này được đề tên nơi nhận là "Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Na Uy", trong đó có mục khai báo "Quốc tịch hiện tại (4)" với chú thích: Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch. Vào trang nhà của Sở Ngoại Kiều UDI /Vương quốc Na Uy, thì chúng tôi thấy sự việc tương phản nhau. Để rộng đường dư luận xin quý đồng hương đọc các phần kế tiếp. III. PHÂN TÍCH VÀ DIỄN GIẢI: Trở lại tờ thông báo, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam có 4 quyền lợi: 1. Xin cấp hộ chiếu Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục giữ hộ chiếu Na Uy; Căn cứ theo Luật Quốc tịch CSVN ở điều 19 khoản 3 nói rằng: "Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. Việc cho phép có 2 quốc tịch không có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc một quốc tịch của Việt Nam mà chỉ là sửa đổi nguyên tắc cho mềm dẻo và linh hoạt hơn. Quy định trên chủ yếu được áp dụng với các trường hợp người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài trước đó. Còn từ 1/7/2009, người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài đương nhiên mang quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký". (1) Nôm na mà nói là nhà nước CHXHCNVN muốn gom tất cả người Việt, kể cả người tỵ nạn có nguồn gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài, xem như họ nghiễm nhiên mang quốc tịch Việt Nam nếu chưa hề nộp đơn xin từ tịch. Cần lưu ý là Na Uy không có quy định song tịch, nghĩa là đương sự khi xin nhập quốc tịch Na Uy phải có giấy từ khước quốc tịch có trước, trừ trường hợp quốc gia có hiến pháp không cho phép từ tịch mà phải vĩnh viễn làm công dân của một nước đó dù đang cư ngụ tại Na Uy. Nhưng đối với người tỵ nạn thì không bắt buộc phải có giấy từ tịch. 2. Khi đã có hộ chiếu Việt Nam, bà con được phép về Việt Nam không cần xin thị thực nhập cảnh (visum); Sự việc này thoáng nghe thấy có vẻ giản dị, nhưng một khi về VN với bất cứ lý do gì, chẳng may dính líu tới luật pháp, thì nhà nước sẽ đối xử chúng ta như một công dân VN tại chỗ. Nếu chúng ta có thông hành chứng minh là công dân Na Uy, sẽ được chính phủ Na Uy tuyệt đối bảo vệ. Bởi vậy, một khi cầm hộ chiếu Việt Nam trong tay là mình tự cột chân mình vào với luật lệ của VN. Hiện nay người mang hộ chiếu Na Uy đến VN trong vòng 15 ngày không cần xin chiếu khán. 3. Khi đã có hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền xin cư trú lâu dài tại Việt nam và nhập hộ khẩu sau khi làm thủ tục với chính quyền địa phương; Nhưng theo Luật Quốc tịch CSVN chiếu điều 5 khoản 2, người có quốc tịch Việt Nam phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Như vậy có nghĩa là người nhập quốc tịch VN sẽ phải chịu tất cả mọi ràng buộc bởi luật lệ VN (2). Đây là cái bẫy được ngụy trang rất khéo. 4. Khi đã có Hộ chiếu Việt Nam, bà con được quyền sở hữu đứng tên nhà đất ở tại Việt Nam không hạn chế số lượng. Nhưng trên thực tế, theo Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bất Động Sản) thuộc Bộ Xây dựng nhà nước CSVN trưng dẫn, thì ngược lại với những gì tòa đại sứ CSVN ở Oslo chiêu dụ: Những trường hợp đang có sở hữu một nhà ở tại Việt Nam thì không được sở hữu các nhà ở khác trong phạm vi toàn quốc. (3). Rồi ở đoạn kết thông báo ghi: "Theo luật pháp Nauy và quy định của Cơ quan Nhập cư (UDI), bà con đã có quốc tịch Na Uy nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam vẫn được phép đăng ký giữ quốc tịch và cấp Hộ chiếu Việt Nam. Việc đăng ký giữ quốc tịch và cấp Hộ chiếu Việt Nam không ảnh hưởng (được viết chữ đậm và gạch dưới) tới quyền lợi của bà con đang sinh sống tại Na Uy." Trong khi đó theo Cơ quan Nhập cư Na Uy, gọi tắt là UDI thông báo như thế này: "Tap av statsborgerskap når du får annet statsborgerskap" (5) có nghĩa là: "Quốc tịch sẽ bị mất khi nhận một quốc tịch khác", tức là luật Na Uy không hề cho song tịch. Theo thông tin từ trang mạng điện tử của nhà nước CSVN (4) ve vãn: việc sửa đổi này nhằm thể chế hóa Nghị Quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Luật Quốc tịch (sửa đổi) đã bổ sung khoản 2 vào Điều 13 với nội dung "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn có quốc tịch Việt Nam". Và tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ở Tp. Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn xưa, 9/2012, Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng lớn tiếng thèm thuồng: "Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán. Hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế của Việt Nam". Từ đó, thông báo của Tạ Văn Thông đại sứ, nhất quán phải được chấp hành và phát tán đến tay đồng hương. IV. LUẬT QUỐC TỊCH NA UY: - Tap av statsborgerskap når du får annet statsborgerskap Luật Na Uy không cho song tịch: "Quốc tịch sẽ bị mất khi nhận một quốc tịch khác" (5) - Tilsvarende gjelder for barn under 18 år. Det betyr at barnet mister det norske statsborgerskapet dersom de eller den som har foreldreansvar, har søkt om annet statsborgerskap for barnet eller samtykket i at barnet får annet statsborgerskap Tương tự con cái dưới 18 tuổi cũng sẽ mất quốc tịch khi cha mẹ xin quốc tịch cho con hay là con em đồng ý nhận vô quốc tịch khác. - Tap for barn som automatisk får annet statsborgerskap som biperson; gjelder barn under 18 år som: ikke er gift eller registrert partner; Og får annet statsborgerskap fordi en forelder får annet statsborgerskap. Quốc tịch tự động mất khi trẻ em dưới 18 tuổi chưa lập gia đình hay có hôn ước; Và khi một trong cha/mẹ xin vô quốc tịch nước khác. - Kravet om løsning fra tidligere statsborgerskap: For å få norsk statsborgerskap må løse seg fra eller gi avkall på ditt andre statsborgerskap. Dette må du gjøre med mindre ditt andre statsborgerskap opphører automatisk når norsk statsborgerskap blir innvilget. Du er selv ansvarlig for å gjøre det som er nødvendig for at du kan bli løst innen fristen på ett år. Na Uy đòi hỏi phải từ tịch trước khi xin vô quốc tịch. Phải làm thủ tục từ tịch kể cả trường hợp tự động mất ở quốc gia khác khi xin vô quốc tịch Na Uy. Thời hạn trong vòng 1 năm. V. SỰ THẢM BẠI CỦA CHIÊU THỨC DỤ DỖ: Bộ ngoại giao CSVN cho biết kết qủa đến tháng 7/2012 chỉ có 2000 người, trên tổng số 4 triệu người ở hải ngoại đăng ký giữ quốc tịch. Như vậy sau 3 năm kể từ ngày Luật Quốc tịch hiệu lực, nhà nước CSVN đã không có khả năng thu hút "máu thịt" và "nguồn lực quý báu" đối với 300 nghìn chuyên gia trí thức gọi là "kiều bào". Vì sự thất bại ê chề trong mưu đồ chiêu dụ người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới, sứ quán CSVN ở Oslo cũng rập khuôn tung ra tờ rơi không mấy ăn khách kia. Chẳng có gì vui để bàn đến chuyện này, khi mà người dân trong nước, nhất là những đoàn dân oan khiếu kiện. Họ là công dân chính gốc VN, là những bà mẹ kháng chiến, gia đình liệt sĩ... từng lập công cho đảng CSVN trong thời kỳ chiến tranh huynh đệ tương tàn Bắc Nam còn bị nhà nước thu hồi cưỡng chế đất đai, huống chi những người Việt tỵ nạn từng có thành tích không đội trời chung với chế độ độc tài đã một lần liều chết ra đi. VI. KẾT LUẬN: Thưa quý đồng hương, Tờ thông báo "Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam" do tòa đại sứ CSVN tại Na Uy phát tán với ý đồ làm miếng mồi dụ dỗ người Việt tỵ nạn và giăng một cái bẫy vô hình để người tỵ nạn sa lưới. Việc xin trở lại quốc tịch VN với những "mối lợi" chưa chắc có thật, nhưng lại phải nhận hậu quả to lớn là quốc tịch Na Uy bị tước bỏ, sẽ di hại trầm trọng đến quyền an sinh xã hội rất bảo đảm cho đời sống của công dân Na Uy. Sống ở xứ Tây phương như Na Uy, khi bước vào sân chơi dân chủ mọi người đều phải nhuần nhuyễn luật chơi của nó, không lừa mị nhưng phải thành thật. Bởi vậy, cái gọi là "Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy", biểu tượng cho một thể chế độc tài toàn trị nên chấm dứt trò lừa bịp này. Ông Đại sứ là hiện thân cho hố địa ngục độc tài VN, ngồi tại Oslo ông như đang xuất khẩu chính sự khinh thường và bất tín tột đỉnh của người dân trong nước đối với nhóm chóp bu Trung ương Bộ Chính trị đảng CSVN. Không ai ngạc nhiên về việc "Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam" này, nó như những "viên kim cương máu" giúp các ông củng cố chính sách độc tài đảng trị đặng tiếp tục trấn áp người dân vô tội. Tm. Ban Chấp Hành/HNVTN/NU Phạm Sĩ Việt (U/v Thông tin & Báo chí) HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI NA-UYDET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE - AVD. OSLO PB. 633 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Vietnamhuset - Torggt. 31, 0183 Oslo epost: dvff-norge@vietnet.no - Org.nr. 992 662 697 Bankkonto: 6236 06 40111 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trích nguồn: (1):http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2008/12/3ba091b7/ (theo VNexpress.net, 04.12.2008) (2):http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=23691 (3):http://www.vdclawyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200%3Aso-huu-nha-o-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-vn&catid=64%3Aquan-ly-tai-san&Itemid=180&lang=vi (4):http://www.vdclawyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=175&lang=vi (5):http://www.udi.no/Sentraletema/Statsborgerskap/
......

Đức quốc: Hội thảo"Thế Liên Kết Đấu Tranh Chống Nghị Quyết 36 của CSVN"

(Tin nhanh) - Vào ngày 24.11.2012 một buổi hội thảo với đề tài Thế Liên Kết Đất Tranh Chống Nghị Quyết 36 của CSVN được Liên Hội NVTNCS tại CHLB Đức tổ chức tại hội trường nhà thờ St. Heilig Geist tọa lạc trên đường Stapperweg 335, thuộc thành phố Mönchengladbach, miền tây nước Đức. Diễn giả là Giáo sư Tiến sĩ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, đến từ Hoa Kỳ. Giáo sư Tiến sĩ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh Chương trình được bắt đầu lúc 14 giờ bằng nghi thức chào cờ và mặc niệm, tiếp đó là lời chào mừng và giới thiệu quan khách tham dự do ông Nguyễn Văn Rị và Bác sĩ Trần Văn Tích đảm nhiệm; và tiếp theo sau là phần giới thiệu tiểu sử Gs. Nguyễn Xuân Vinh do bà Nguyễn Phi Nga, Hội trưởng Hội Phụ Nữ VNTD tại Đức đảm trách. Thành phần quan khách tham dự ngoài các tổ chức, đảng phái, hội đoàn tại Đức như Hội Phụ Nữ VN Tự Do, Hội NVTNCS tại Frankfurt, Bremen, München, Krefeld, Stuttgart, Köln, Berlin, Hội Văn hóa& Khoa học VN, Ủy Ban Điều Hợp Công tác Đấu Tranh, đảng Dân Tộc, đảng Việt Tân,…người ta còn thấy có các phái đoàn đến từ các quốc gia lận cận như Cộng đồng NVTNCS tại Hòa Lan, một số phái đoàn của tập Thể Chiến Sĩ VNCH đến từ Pháp, Bỉ, Hoà Lan,… Trong phần thuyết trình về chủ đề, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã phân tách lý do mà CSVN đưa ra cái gọi là Nghị Quyết 36 để lôi cuốn các thành phần ham danh hám lợi mà chưa hẳn đã tin CSVN, hầu lũng đọa, gây chia rẽ với mục đích triệt tiêu sức đề kháng của người việt tỵ nạn tại hải ngoại hầu dể bề thao túng, thâu tóm vào tay qua các hoạt động giao lưu văn hóa,  hoà hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù,  xóa bỏ Quốc kỳ, Quốc ca của VNCH. Tuy nhiên theo Gs. Nguyễn Xuân Vinh thì mặc dù đã hơn 8 năm triển khai Nghị quyết 36 này nhưng CSVN đã không thành công; Và theo ông thì người Việt đã có 4 lợi thế trong việc chống lại nghị quyết 36 của VC: Lá cờ vàng là điểm quy tụ. Lằn ranh quốc cộng, qua những hành động được đánh giá là có lợi cho quốc gia hay cộng sản. Sự bảo vệ màu cờ sắc áo. Ý thức của giới trẻ VN đối với hiện tình đất nước, nhất là vấn đề Trung Cộng xâm lăng biển đông của VN. Sau đó là phần thảo luận với nhiều câu hỏi và đóng góp của các tham dự viên, xoay quanh việc làm sao chống lại nghị quyết 36 của VC. Kết luận sau cùng của BS Trần Văn Tích, ông cho rằng rất tâm đắc với ý kiến của Bs. Phan Khắc Tường , thuộc Tập thể Cựu chiến sĩ VNCH đến từ Pháp quốc là thành lập được cơ cấu điều hợp công tác đấu tranh chung tại Âu Châu và ông nói là Liên Hội NVTNCS tại Đức sẽ cố gắng vận động tiến hành. Xem kẻ là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do một số thân hữu tại địa phương đảm trách. Buổi hội thảo chấm dứt vào lúc 18g30 cùng ngày, và mọi người cùng dùng chung bửa ăn nhẹ buổi chiếu trước khi chia tay. (Tin nhanh) Một số hình ảnh:
......

Thư mời tham gia chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”

Ngày 21 tháng 11, 2012 Thư mời tham gia chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” Kính gởi Quý Hội Đoàn, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông, và Cộng Đồng Người Việt ở khắp nơi v/v: Phong trào vận động nhân quyền cho Việt Nam: Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói Kính thưa quý vị, Thời gian gần đây nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam liên tục gia tăng đàn áp, bắt bớ, giam cầm và xử án bất công tất cả những ai tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho những quyền căn bản của con người là quyền được tự do và được đối xử công bằng. Điển hình là những bản án phi lý, bất nhân coi thường dư luận đối với các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon và những thanh niên Công Giáo, Tin Lành tại miền Trung Việt Nam cũng như hai nhạc sĩ trẻ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ở Sài Gòn. Đài SBTN cùng với một số cộng đồng, hội đoàn, chính đảng, và cơ quan truyền thông, nhân ngày QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10 THÁNG 12 sắp tới, quyết định phát động phong trào vận động “NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” để phản đối các bản án nói trên, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, được công nhận trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết. Cuộc vận động kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2012. Tính đến nay, 19/11/2012, đã có 84 tổ chức chính trị, cựu quân nhân, các đoàn thể thanh niên, các cơ quan truyền thông báo chí, và cộng đồng người Việt ở khắp nơi ghi tên tham gia phong trào “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”. (Danh sách được cập nhật đính kèm.) Trong thời gian một tháng vừa qua, với nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức này, nhất là các đoàn thể thanh niên khắp nơi trên thế giới, chúng ta đã thu được trên 96,000 chữ ký. Trong số đó có trên 4,000 chữ ký của đồng bào trong nước. Đây là một thành quả vô cùng khích lệ cho chiến dịch. Thành quả này nói lên sự keo sơn gắn bó của đồng bào trong ngoài nước, tình đoàn kết không gì lay chuyển của các tổ chức Chính Trị - Dân Sự - Tôn Giáo và Tuổi Trẻ vì một mục đích chung: Nhân Quyền cho Việt Nam. Trong tinh thần cùng nhau nỗ lực đưa cuộc vận động qua tháng thứ hai, đạt và vượt qua con số chỉ tiêu 100,000 chữ ký, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các đoàn thể, hội đoàn chưa ghi tên tham gia hãy cùng chúng tôi góp một bàn tay vận động, quảng bá cho chiến dịch mau đi đến thành công. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hợp tác của tất cả các Quý Hội Đoàn, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông, và Cộng Đồng khắp nơi cùng tham gia đông đảo vào cuộc tranh đấu chung. Mọi chi tiết xin liên lạc SBTN điện thoại số 714.989.6117 hoặc email: trucho@sbtn.tv Trân trọng, SBTN thay mặt BTC * Danh sách các hội đoàn tham gia vào phong trào vận động nhân quyền "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói" tính đến 20/11/2012: 1 - Human Rights For Vietnam PAC2 - Đảng Dân Chủ Nhân Dân3 - Đảng Việt Tân4 - Đài Truyền Hình SBTN5 - Đài Truyền Hình SET6 - Đài Truyền Hình VHN7 - Trung Tâm Băng Nhạc Asia8 - Đài Radio Bolsa9 - Đài Radio San Jose10 - Đài Radio Tiếng Nước Tôi tại Hoa Kỳ: San Diego, Sacramento, Atlanta, Austin, Kansas City, Boston, Phoenix11 - Đài Radio Tiếng Nước Tôi tại Úc Đại Lợi: Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney12 - Báo Viet Times Atlanta13 - Báo Viet Times Toronto14 - Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài (Nam Cali)15 - Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (Nam Cali)16 - Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo (Nam Cali)17 - Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam18 - Gia Đình Phật Tử Điều Ngự19 - Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức - Miền Tây Nam Hoa Kỳ20 - Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam (Vietnamese American High Schools Alliance)21 - Thanh Niên Tin Lành Lutheran22 - Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California23 - Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange24 - Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH Nam Cali25 - Liên Hội Võ Bị Đà Lạt26 - Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Colorado27 - Hội Phụ Nữ Việt Nam Colorado28 - Liên Hội Người Việt Canada29 - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ30 - Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Arizona31 - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington32 - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Thành Phố Philadelphia33 - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Georgia34 - Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Georgia35 - Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Michigan 36 - Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Ohio 37 - Nguyệt San Thương Mại 38 - Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức39 - Quân Lực VNCH Bắc Cali 40 - Hội H.O41 - Đại Việt Cách Mạng Đảng42 - Việt Nam Quốc Dân Đảng43 - Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam tại Colorado 44 - Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Giáo Phận Orange County 45 - Đài Phát Thanh Việt Ngữ TNT - VietMedia tại Đan Mạch 46 - Nhóm Trẻ Sóng Việt 47 - Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức - New South Wales48 - Ban Hợp Ca Mây Bốn Phương 49 - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu 50 - Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Úc Châu 51 - Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Liên Bang Úc Châu52 - Hậu Duệ VNCH - New South Wales53 - Khối 1706 Yểm Trợ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam54 - Đài Phát Thanh Việt Nam Sydney Radio 55 - Hội Cao Niên Canterburry56 - Hội Thương Phế Binh Quân Lực VNCH - New South Wales57 - Đài Truyền Hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYN58 - Đài Truyền Hình Saigon TV59 - Đài Truyền Hình Global TV60 - Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt tại Houston61 - Trung Tâm Điều Hợp Canada Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại 62 - Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ (UNAVSA)63 - Radio Đáp Lời Sông Núi64 - Lực Lượng Dân Chủ Cứu Nguy Tổ Quốc65 - Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam66 - Radio Sài Gòn Dallas67 - Uỷ Ban Yểm trợ Nhân Quyền, Dân Chủ VN tại Illinois68 - Nguyệt San Ngày Mới Illinois69 - Vovinam - Việt Võ Đạo Úc Châu70 - Tổng Hội Sinh Viên Tiểu Bang Victoria71 - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Queensland72 - Ủy Ban Yễm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam73 - Đoàn Thanh Thiếu Niên Cư An Tư Nguy74 - Khối 8406 - New South Wales75 - Tuần Báo SS76 - Hội Thanh Thiếu Niên Viêt Nam Paris77 - Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình VN thuộc hệ thống PALTALK78 - Tổng Hội Sinh Viên Tiểu Bang Victoria79 - Hội Sinh Viên Trường Đại Học Melbourne80 - Hội Sinh Viên Trường Đại Học Monash81 - Nationwide Việt HD Radio82 - Đài Tiếng Nước Tôi Vancouver83 - Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Vancouver84 - Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh của CĐNV tại Đức85- Ủy Ban Thụy Sĩ Viêt Nam – COSUNAM (Thụy Sĩ)
......

Triệu Con Tim hướng về Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012

Thời gian qua, người Việt Nam đã có quá nhiều cơn phẫn nộ từ việc xâm lăng trắng trợn của Bắc Kinh trên biển Đông của Việt Nam, đến những hành động tàn bạo phi nhân của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân oan thấp cổ bé miệng, đối với những người vì lòng yêu nước, yêu tự do, dân chủ, công lý đã dám cất lên tiếng nói hoặc bày tỏ thái độ một cách ôn hòa. Người ta khó mà quên được hình ảnh anh Nguyễn Chí Đức khi tham dự cuộc biểu tình tự phát ngày 17.07.2011 tại Hà Nội để phản đối Trung quốc gây hấn tại biển Đông của Việt Nam đã bị bốn công an khống chế như súc vật để Đại uý công an Phạm Hải Minh đạp từ trên đạp xuống vào mặt. Người ta bàng hoàng và bức xúc trước việc nhà cầm quyền điều động một lực lượng hùng hậu công an, quân đội cướp đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và sau đó còn phá hủy ngôi nhà của họ thành đống gạch vụn; khiến vợ con họ phải sống trong túp lều dựng tạm cho đến hôm nay. Người ta cũng vô cùng phẫn nộ từ việc Linh mục Nguyễn Văn Lý bị liên tục tống vào ngục tù dầu bị liệt một phần thân thể, đến việc các nữ tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy, Đỗ Thị Minh Hạnh bị hành hạ, đánh đập dã man trong tù vì tinh thần bất khuất của họ; rồi đến tin nhạc sĩ Việt Khang bị bắt chỉ vì sáng tác 2 nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu để nói lên lòng yêu nước của mình trước sự xâm lăng một cách trắng trợn của Trung quốc và sự nhu nhược của nhà cầm quyền Hà Nội. Cơn phẫn nộ này chưa dứt thì cơn phẫn nộ kế tiếp lại đến khi bản án không thể tưởng tượng nổi mà nhà cầm quyền CSVN đã chụp lên các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, và gần đây nhất là vụ bắt cóc sinh viên Nguyễn Phương Uyên chỉ vì em đã bày tỏ lòng yêu nước qua những vần thơ chống bá quyền Trung Quốc và chống quốc nạn tham nhũng đang hoành hành nước ta: Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng... Nhưng những cơn phẫn nộ cứ đến rồi đi. Bên cạnh những cơn phẫn nộ đó, ngoài việc lên tiếng chỉ trích qua những bài viết của một số người và một vài nỗ lực vận động cá biệt; còn lại trong nhiều người là cảm giác bất lực, không biết làm gì trước sự bạo ngược, bất chấp luật pháp, đạo lý và liêm sỉ của công an và những kẻ đang nắm quyền cai trị. Đầu năm 2012, tại Hoa Kỳ đã có một chiến dịch gởi thỉnh nguyện thư đến chính phủ Hoa Kỳ để vận động cho nhạc sĩ Việt Khang nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung do nhạc sĩ Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN khởi xướng. Chiến dịch đã thu thập được hơn 150.000 chữ ký để gởi đến Tòa Bạch Ốc. Đây là lần đầu tiên người Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình cho công việc chung. Trước những vi phạm nhân quyền càng ngày càng trầm trọng của chế độ CSVN, sức mạnh chung đáng trân trọng đó của người Việt yêu nước đã được tiếp tục khai dụng để càng ngày càng tăng cao bằng các chiến dịch kế tiếp. Ngày 15 tháng 10 năm 2012, nhạc sĩ Trúc Hồ và SBTN đã khởi xướng một chiến dịch nối tiếp mang tên Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói, cùng với sự hỗ trợ của trên 65 tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới. Chỉ tiêu vận động 100.000 chữ ký của mọi người yêu chuộng tự do, dân chủ khắp nơi gởi đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các quốc gia tự do dân chủ nhân ngày Quốc Tế Nhân quyền 10.12.2012 để phản đối các bản án nghiệt ngã, phi pháp, phi nhân đã áp đặt lên những người yêu nước, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã ký kết. Cho đến thời điểm 16.11.2012 đã có 82,596 người ký tên vào Thỉnh nguyện thư này. Bên cạnh chiến dịch Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói, hiện cũng có nỗ lực vận động chữ ký nhằm ngăn chận nhà cầm quyền CSVN bước vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Vào cuối tháng 2 năm 2011, tại khóa họp lần thứ 16 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ ở Thụy Sĩ, Hà Nội đã lên tiếng ứng cử vào cơ quan này nhiệm kỳ 2014-2016. Lý do được nêu ra là Hà Nội cần tham gia để cùng các nước thực hiện quyền con người. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao của chế độ Hà Nội còn nhấn mạnh rằng bảo vệ nhân quyền là “chính sách nhất quán của Việt Nam”. Thật là một điều khôi hài khi chế độ Hà Nội, một chế độ xem người dân như cỏ rác lại ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ và thật là một sĩ nhục cho người Việt Nam khi chế độ Hà Nội được trở thành thành viên của Hội Đồng này. Người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ cần phải lên tiếng để tố cáo và ngăn chận vì không thể vô cảm và thiếu trách nhiệm đối với quê hương và dân tộc. Vì vậy tất cả những nỗ lực này đều đáng quí và đáng tham gia. Ngoài các mục tiêu trực tiếp của từng nỗ lực, những hành động lên tiếng chung này còn có tác dụng kết đoàn, là nền tảng vận động chính giới quốc tế, và là bước chuyển tiếp để cùng tiến đến những hành động chung, bất bạo động, lớn rộng, và cương quyết hơn nữa. Ngày hôm nay đã có trăm ngàn người cùng lên tiếng bằng những chữ ký. Rồi mai đây sẽ có triệu người cùng nhịp đập để xuống đường. Nguồn: http://www.viettan.org/Trieu-Con-Tim-huong-ve-Ngay-Quoc.html
......

Ra mắt cuốn “Chết bởi Trung Quốc”

Chiều Chủ Nhật 11 Tháng Mười Một vừa qua, tại phòng hội nhật báo Việt Báo, cơ sở đảng Việt Tân tại Nam California đã tổ chức cuộc ra mắt cuốn sách “Chết bởi Trung Quốc” dịch từ nguyên tác “Death by China” của hai học giả Hoa Kỳ Peter Navarro và Greg Autry. Dịch giả là Tiến Sĩ Trần Diệu Chân. Ngỏ lời với khoảng gần hai trăm đồng hương đến tham dự, dịch giả Trần Diệu Chân cho biết: “Ðã được tham dự buổi nói chuyện của hai nhà học giả này, Diệu Chân vẫn nghĩ là cuốn sách của hai ông nặng về tuyên truyền nhưng khi đọc hết cuốn sách mới ngỡ ngàng mà hiểu ra rằng không ngờ Trung Quốc là một hiểm họa kinh khủng đến thế.”                                Quang cảnh hội trường Dịch giả Diệu Chân cũng bày tỏ khi quyết định dịch cuốn sách này là vì tấm lòng yêu nước của mình, nghĩ đến tương lai, vận mệnh của đất nước và dân tộc trước những thao túng thế giới về kinh tế và hung hăng thế lực tại biển Ðông của Trung Quốc mà đất nước Việt Nam đã mất trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dịch giả cũng cho biết lý do phải gọi là Trung Quốc thay vì Trung Cộng như thâm tâm vẫn nghĩ, đó là vì phải tôn trọng nguyên bản mà tác giả viết là China chứ không phải là Communist China. Giới thiệu bản dịch này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã trình bày thật rõ ràng về nội dung cuốn sách đến cả tiếng đồng hồ trong sự say mê của hầu hết người tham dự. Ông cho biết tác giả Navarro là giáo sư tiến sĩ của đại học Irvine, tác giả cuốn “The Coming China Wars” phát hành cách nay ít lâu. Vào Tháng Năm năm 2011, ông cho phát hành tiếp cuốn “Death by China” gồm 16 chương với 250 trang chữ khổ nhỏ. Ðầy đủ tên cuốn sách là “Death by China - Confronting the Dragon - A Global call to Action” mà dịch giả Diệu Chân dịch là “Chết bởi Trung Quốc - Ðương đầu với con Rồng - Lời kêu gọi Hành Ðộng Toàn Cầu”. Cuốn sách cũng đã được chuyển thành phim dài 1 tiếng 45 phút đã được chính thức ra mắt và trình chiếu tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Nội dung sách, tác giả đã nêu ra tất cả những âm mưu của Trung Cộng để khuynh đảo thế giới qua những hình ảnh, dữ liệu xác thực. Tiến Sĩ Truyết nói: “Ðây là một bản cáo trạng toàn cầu về các hiểm họa của ‘Con Rồng Thực Dân Trung Cộng’ như: Chết về hàng hóa tồi tệ, vì hóa chất độc hại, vì thao túng tiền tệ, cho đến chết vì gián điệp Trung Cộng và nhiều nhiều nữa. Ðó là một cuốn sách rất hay, rất có ích không thể bỏ qua được”. Nói về bản dịch Việt văn của cuốn sách này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cho rằng: “Bản dịch thật rốt ráo, trình bày và diễn tả bằng ngôn ngữ Việt rất thông thoáng và sát nghĩa. Ngoài nội dung của tác giả Navarro, dịch giả còn có thêm phần tiểu luận của mình với nội dung đề cập đến những vấn đề Trung Quốc đối với thế giới và riêng đối với dân tộc Việt Nam”.     Ts. Mai Thanh Truyết                      Ts. Trần Diệu Chân               Nhà báo Lý Kiến Trúc Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trong bài giới thiệu còn phân tích và đưa ra rất nhiều những chứng luận khoa học mà trong khả năng của một tiến sĩ hóa học, môi trường đủ để phê phán chân xác về những thực phẩm chứa đầy hóa chất độc hại mà Trung Cộng sản xuất đã tung ra khắp thế giới đặc biệt là Việt Nam. Ông đã nhắc đến thông tín viên nổi tiếng của ABC News Diane Swayer trên truyền hình Hoa Kỳ, trong hai năm liên tiếp đã vận động người dân Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng một tháng và người dân Hoa Kỳ đã ý thức được hiểm họa này. Nhưng còn người Việt chúng ta thì sao, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết xin để chúng ta suy nghĩ. Nhắc đến động lực để Tiến Sĩ Trần Diệu Chân bỏ công sức, thì giờ ra dịch cuốn sách này, Tiến Sĩ Truyết kể lại lời dịch giả: “Ðộng lực chính khiến tôi viết quyển sách và ‘lội ngược dòng’ trong một thế giới mà người ta sẵn sàng thỏa hiệp với tội ác để làm giàu, vì tiền mà tiếp tay với Trung Quốc và bán đứng nền kỹ nghệ của Hoa Kỳ, bán đứng tương lai của con cháu. Ðó là vì nghĩ đến các thế hệ tương lai”.MC Mai Chí Thiềng, MC.Mai Hương,       Ô.Trần Trung Dũng,                Ts. Đông Xuyến Kết thúc bài giới thiệu sách, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã kết luận: “Yêu nước là tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, triệt để không mua hàng Trung Cộng có các mã số 690, 691, 692, 693, 694, và 695”. Buổi ra mắt sách sau đó là phần hội thảo. Nhiều ý kiến nêu ra rất thực tế là hiện nay hàng Trung Cộng tràn ngập các cửa hàng Mỹ gần như chiếm độc quyền trên các mặt hàng sử dụng hàng ngày, không mua lấy gì mà dùng. Vấn đề là ở chính phủ Hoa Kỳ và các nhà buôn, nhập cảng Hoa Kỳ phải có chính sách về hàng hóa của Trung Cộng cần đặt lợi ích, sức khỏe cho người dân lên trên những lợi nhuận cho công ty, công khố và sự ngoại giao “mềm dẻo” với Trung Cộng. Quý độc giả muốn có sách có thể liên lạc với email: trandieuchan@gmail.com hay thư về 5850 Stockton Blvd, # C, Sacramento, CA 95824. Giá sách là 20 Mỹ kim.
......

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hamburg xuống đường vận động chử ký cho chiến dịch Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói

Toán công tác gồm các bác và anh chị em (ACE) trong Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Tại Hamburg và đảng Việt Tân tại Hamburg. Bàn xin chữ ký đặt trước cửa siêu thị đồ điện tử Saturn. Nhờ bảng gỗ được thiết kế khéo léo của anh hội phó NĐPhúc, nhiều truyền đơn, thông tin về tình trạng chà đạp nhân quyền, hình ảnh cập nhật của những tù nhân lương tâm, từ linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích Quảng Độ đến những sinh viên thật trẻ vừa bị bắt và đang làm cả thế giới mạng Việt Nam công phẫn như Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, đã được nhanh chóng trưng bày đầy đủ và không kém phần đẹp mắt. Nhiều dữ kiện, nhất là về 17 thanh niên Công Giáo/Tin Lành đã được một dịch ra Đức ngữ. Ngoài bàn xin chử ký cố định, ACE còn cầm mẫu xin chữ ký đi vòng vòng để vận động người đi đường, phần lớn bước vội vàng trên phố để giải quyết nhu cầu mua sắm cuối tuần. Dù vội vã, ít thì giờ, một số người qua đường đã dừng lại đọc những thông tin và hỏi chuyện các ACE về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và dĩ nhiên không quên đặt bút ký tên ủng hộ chiến dịch. Đặc biệt, nhóm công tác được một phần thưởng bất ngờ là sự góp mặt của một anh nhạc sĩ đường phố rất độc đáo với chiếc dương cầm lưu động. Sau gần 2 tiếng đứng trong không khí càng về chiều càng tối và lạnh dần, ACE đã thu được hàng trăm chữ ký. Trước khi giải tán, nhóm công tác đã đứng chung chụp hình lưu niệm với tấm bảng nhỏ bằng tiếng Đức "Triệu con tim, một tiếng nói". Như một minh chứng về tình đoàn kết, Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Tại Hamburg và đảng Việt Tân đã phối hợp với nhau trong nhiều công việc. Sắp tới là cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng và VC tại Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Đây cũng là ngày kết thúc chiến dịch nói trên trên toàn cầu. Những chữ ký thu được sẽ được gửi đến những nơi nhận để bắt đầu vận động các định chế quốc tế này cho nhân quyền tại Việt Nam
......

Pages