Người đảo chính bị đảo chính

Nước Úc vừa thay đổi Thủ Tướng. Thủ Tướng mới là ông Kevin Rudd, người mà cách đây 3 năm đã bị người làm phó cho mình lúc đó là bà Phó Thủ Tướng Julia Gillard đảo chính lật đổ vào ngày 24/6/2010. Ngày hôm nay, 26/6/2013, tức là cách đây đúng 3 năm và 2 ngày, thì ông Kevin Rudd, qua một tiến trình vận động “chính trị” không kém lần vận động trước của bà Julia Gillard, đã lật ngược thế cờ, đảo chính lật đổ bà Gillard và chiếm lại chiếc ghế Thủ Tướng bị bà Gillard cướp mất cách đây 3 năm.

Bà Julia Gillard & Ông Kevin Rudd

 

Nước Úc có 2 đảng chính trị lớn là Đảng Tự Do (kết hợp với Đảng Quốc Gia để thành Liên Đảng Tự Do - Quốc Gia) và Đảng Lao Động. Hai đảng này thay phiên nhau nắm quyền với mỗi nhiệm

kỳ là 3 năm. Đảng nào nắm đa số dân biểu trong Hạ Viện thì được quyền thành lập chính phủ và người lãnh đạo đảng đó giữ vai trò Thủ Tướng. Trong nội bộ của Đảng Lao Động cũng như Đảng Tự Do các đảng viên có quyền thách thức để giành quyền lãnh đạo đảng với người lãnh đạo đương quyền qua bầu phiếu trong nội bộ đảng. Nếu người đương kim lãnh đạo đảng đang là Thủ Tướng mà bị mất chức lãnh đạo trong nội bộ đảng thì người lãnh đạo mới tự động trở thành Thủ Tướng của nước Úc cho đến hết nhiệm kỳ còn lại mà không cần qua bầu cử.

Bà Julia Gillard và ông Kevin Rudd đều thuộc Đảng Lao Động. Khi bà Gillard đảo chính được ông Rudd thì Bà trở thành Thủ Tướng vào ngày 24/6/2013. Ngày hôm nay, cũng theo tiến trình tương tự, ông Rudd đảo chính bà Gillard và trở thành Thủ Tướng Úc cho đến hết nhiệm kỳ.

Cho tới giờ phút này, theo thăm dò dư luận cử tri, thì Đảng Lao Động của ông Rudd và bà Gillard gần như chắc chắn là sẽ thua, và thua thảm hại, trong kỳ bầu cử sắp tới. Đó cũng chính là lý do mà nội bộ Đảng Lao Động đã đồng ý bỏ bà Gillard (là người chắc chắn thua) và mang ông Rudd trở lại để mong là thay đổi được tình thế đôi chút.

Chiến thắng này của ông Rudd, mà nhiều người cho là chỉ là một sự trả thù cá nhân, có lẽ là điều chính yếu nhất mà ông Rudd mong muốn sau khi “nằm gai nếm mật” suốt 3 năm qua để  tìm cơ hội phục hận, bởi vì, thời gian làm Thủ Tướng còn lại của ông Rudd chỉ còn không tới 2 tháng nữa nếu (và nhiều phần sẽ là như vậy) thua trong kỳ bầu cử mà ông Rudd vừa tuyên bố là sẽ diễn ra vào Tháng 8 sắp tới ./.