Đại Hội Công Giáo VN lần thứ 42 tại Đức.

Chủ đề của Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Aschaffenburg, Đức Quốc, lần thứ 42 mang tên „HÃY THEO TA“. Đây là lời mời gọi của Đức Kitô khi Ngài chọn các môn đệ. Theo Đức Kitô là đi theo CHÂN LÝ, đi theo chính nghĩa để có được Sự Sống Thật, vì Ngài đã nói: „Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống“. Đi theo Đức Ki-tô là chọn con đường hẹp mà đi, con đường của hy sinh, của trách nhiệm, của kiên nhẫn và của đức bác ái.

 

Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giáo Phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ Hiện Xuống ngày Chủ Nhật và đã chia xẻ về bài Thánh Thư và Phúc Âm. Trong bài đọc trích sách Tông Đồ Công Vụ sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống được ví như một trận gió lớn. Nó mang tới một sự thay đổi ở bình diện tâm linh: Chúa Thánh Thần là Tình Yêu đã trợ lực và biến đổi những con tim sợ hãi, do dự ngập ngừng của các môn đệ trở nên can đảm và khôn ngoan. Và từ đó họ đã được giải phóng để đi rao giảng Tin Mừng làm chứng nhân cho Đức Kitô, cho Chân Lý và cho Chính Nghĩa. Qua đó họ đã góp phần cùng Chúa canh tân bộ mặt thế giới bằng Tình Yêu...

 

Trong bài đọc trích thư Thánh Phao-lô gửi các tín hữu Galater Ngài nhắc nhở rằng, hoa trái của Thánh Thần chính là niềm vui, bình an, trung thành và tự trọng. Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh nội lực để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đồng thời Ngài cũng là một sức mạnh ly tâm, sức mạnh đó hoạt động hướng ra bên ngoài cá nhân mình, gia đình mình để đi vào xã hội đến với tha nhân, đến với đất nước, đến với những vấn đề của xã hội và của quốc gia... Ngài biến chúng ta thành những nhân chứng của Chân Lý bằng tưới đổ trên chúng ta Tình Yêu, lòng nhân từ, sự tốt lành và sự hiền dịu. Chỉ trong Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, chúng ta mới có thể nói những lời Sự Sống, Sự Thực và Chân Lý. Ai sống theo Thần Khí, người ấy sẽ sống trong trạng huống tinh thần: Vừa ở trong mối tương quan với Trời và đồng thời cũng trong mối tương quan trách nhiệm với thế giới.

Trong phần lời nguyện giáo dân Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam đã mời cựu tù nhân lương tâm GS Phạm Minh Hoàng chia xẻ tâm tư qua lời nguyện:

„Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam đang bị khó khăn trong chính sách quy hoạch đất đai của nhà nước. Chúng ta cũng cầu xin cho những người đấu tranh đang bị cầm tù. Xin Chúa và Đức Mẹ cho họ sức mạnh về tinh thần và thể xác để vượt qua những ngày tháng tăm tối này.“

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã diễn ra trong niềm tin yêu nơi Chúa Thánh Thần – cơn cuồng phong của Thiên Chúa – hãy tràn đầy trên chúng con. Xin Người hãy thổi vào trong lòng chúng con, và xin ban ơn tràn đầy trên Giáo hội Việt Nam và hãy đẩy Giáo hội ra khỏi vòng đai của mình đi tới những vùng biên cương của đau khổ của dân tộc. Xin hãy thổi hơi vào thế giới sức ấm mùa Xuân hiền dịu bình an và tươi mới của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy biến đổi tâm hồn chúng con và xin canh tân bộ mặt thế giới.

GS Phạm Minh Hoàng người đứng thứ ba từ trái.

MINH HOÀI