1968 – 2018: Tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát tại Huế