VĂN TẾ QUAN THAM

Than ôi!

Mỡ để miệng mèo
Xương ngay mõm chó
Trước mặt dân thì ra vẻ thanh liêm, đạo đức
Sau lưng người lại mặc sức ngỗ ngược, tham lam
"Ăn không từ một cái gì"
Vét chẳng bỏ qua đôi chút
Ở nhà, ăn sung mặc sướng nên có lắm kẻ hầu, kẻ hạ
Đến chợ, tiêu hoang xài phí mới được nhiều con vãi, con rơi

Tuy;

"Tóc tai nhẵn nhụi
Áo quần bảnh bao"

Nhưng;

Thằng ra vẻ đạo đức thì ăn ngủ với vợ người lén lút
Đứa tỏ mình thanh cao lại lang chạ với thuộc cấp công khai
Nhà cửa nguy nga tráng lệ, viện cớ "làm thối móng tay" mới có
Biệt phủ xa hoa lộng lẫy, lý do "buôn bán chổi đót" mới thành

Sống mà chẳng chút thanh cao
Chết thì lấy đâu danh dự?

Nhớ khi xưa:

Miệng thét ra lửa
Đít ỉa được vàng
Ông thì được báo chí tung hô từ việc "vớt bèo"
Kẻ lại nhờ truyền thông tâng bốc bằng nghề "hoạn lợn".

Thế mà, khi gặp cảnh tội tù:

Thằng xin về nhà ăn tết
Đứa muốn tại ngoại hầu tra
Thằng đưa mẹ cha đau yếu ra xin xỏ
Đứa nhận "bác Trọng" rồi khóc lóc ỉ ôi
Khi còn quyền mở mồm hống hách
Lúc mất chức quì gối van xin

Vậy mới biết;

Cái tình "đồng chí" không bằng cục phân
Cái nợ "anh em" chẳng hơn đống cứt
Kẻ tuyên mười mấy năm tù
Đứa chịu cả đời giam hãm
Trước mặt; họ hàng khóc hu hu
Sau lưng; đồng chí cười khặc khặc
Khi vui thì vỗ tay vào
Hoạn nạn thì nào thấy ai?

Khác nào
Cá mè một lứa?
Chó đói cùng bầy?

Chỉ khổ;

Thuế má nhân dân phải oằn mình ra đóng
Bạc tiền quan tham vẫn sấp mặt đến ăn
Đất nước ngày càng lụn bại
Dân đen vẫn lắm cơ hàn

Thằng ăn không hết
Đứa lần chẳng ra

Thế nên hôm nay
Tiện thể dịp này
Tôi viết lên đây
Mấy dòng mấy chữ

Mấy thằng quan lại
Chế độ độc tài
Gieo rắc nhân tai
Làm mưa làm gió

Sống bầy lang chó
Cắn xé dân mình
Ai chết có linh
Xin mau lên hưởng

FB Khang Nguyên 22-01-2018