Việt cộng chơi bẩn đủ kiểu

Hôm 25.09.2016, một số đồng bào đã đến trước Lãnh sự quán CSVN tại Frankfurt am Mainz – Đức để biểu tình phản đối sự lạm thu và cửa quyền của cán bộ VC.

Theo FB. Trần Minh Trương, thì bọn lãnh sự cho người ra thuyết phục bà con bỏ về không được bèn giở giọng đe dọa này nọ rồi cho người cầm cờ của Việt Tân nhảy vào nhóm tổ chức đang đứng để quay phim và chụp ảnh nhằm vu khống, may có cảnh sát can thiệp kịp thời không mình lại phải sử dụng bạo lực cách mệnh.

Cuộc nói chuyện được ghi âm một phần này có một vài điểm cần lưu ý:

– Nó diễn ra TRƯỚC KHI nhóm biểu tình nhóm họp, thuyết khách và người sau đó trương cờ Việt Tân đều quen biết nhau và cùng có mặt trong cuộc trao đổi này vì vậy nó là bằng chứng cho thấy Việt Tân chỉ là màn dàn dựng.

– Trong lúc nói chuyện thuyết khách có nói nếu cuộc biểu tình này đông (người tham gia) thì sẽ có nhiều người cầm biểu ngữ chống Formosa, chống Trung Quốc..v.v…nhập vào nhóm biểu tình (để phá đám-tất nhiên).

– Nội dung cuộc nói chuyện của tôi trước đó với nhân viên TLS thì thuyết khách đều biết rõ nội dung, do vậy họ có liên lạc, bàn bạc với nhau tìm cách đối phó ngay sau đó.

– Còn một lực lượng sẵn sàng ứng chiến, tham gia phá rối theo kịch bản đã dàn dựng trước nhưng vì ít người biểu tình nên chưa được huy động.

– Cơ quan TLS đã dùng thủ đoạn bẩn nhằm đối phó với nhóm biểu tình.

https://chantroimoimedia.com/2016/09/27/viet-cong-choi-ban-du-kieu/