Mật vụ CSVN đánh giá nhóm 42 nhân sĩ Sài Gòn là một tổ chức nguy hiểm, cần tiêu diệt.

Một nguồn tin không chính thức, tiết lộ bởi một sĩ quan an ninh giấu tên tại Sài Gòn, cho biết Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy tại Sài Gòn, đã nhận định với các nhóm công tác chỉ huy trấn áp người biểu tình rằng nhóm 42 nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn đã hiện nguyên hình là một tổ chức chính trị đối kháng với CSVN, vì vậy cần phải bẻ gãy và tiêu diệt từng cá nhân một, không để nhóm này hoạt động tập thể.

Ðó là lý do vì sao mà trong ngày 9 tháng 12, các nhân vật đứng đầu của nhóm 42 nhân sĩ là ông Lê Hiếu Ðằng, Hồ Công Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập và Tương Lai... đã bị an ninh kềm kẹp chặt chẽ. Ðặc biệt là ông Lê Hiếu Ðằng, Cao Lập và giáo sư Tương Lai đã phát đi lời phản đối chính thức thái độ phản dân của nhà cầm quyền CSVN.

Ðược biết, chủ trương hành động đàn áp cứng rắn, đã được bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải chủ xướng từ năm 2007 đến nay. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng Lê Thanh Hải còn có mối quan hệ mật thiết với tổng lãnh sự Trung Cộng tại Sài Gòn trong các chỉ đạo đàn áp dân Việt Nam. Lý do giáo sư Tương Lai bị kềm chặt và bị đối xử rất khắc nghiệt, vì hồ sơ của phòng mật vụ CS tại Sài Gòn cho biết chính ông Tương Lai là người soạn thảo các thông cáo đòi biểu tình và tổ chức biểu tình. Chính ông là người dự định sẽ phát ngôn một diễn văn trong buổi biểu tình ngày 9 tháng 12.

Hồ sơ của công an CSVN cũng thu thập được tin tức rằng nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ là người được đề nghị phát ngôn tiếp theo, để kêu gọi lòng yêu nước của giới trẻ, theo một cuộc họp bí mật của nhóm lãnh đạo 42 nhân sĩ trước ngày 9 tháng 12. Tuy nhiên tất cả những nhân vật này đều bị kềm chặt.

Ðiều làm cho CSVN lo ngại, là uy thế của nhóm 42 nhân sĩ Sài Gòn đang ngày càng tăng, và việc hỗn hợp các trí thức bao gồm cả các nhân vật đã từng làm việc cho chế độ CSVN lẫn những người đấu tranh tự do, đang khiến cho mật vụ CSVN lo ngại dẫn đến nhiều cáo buộc rằng nhóm này đang lãnh đạo một phong trào đối kháng thật sự chống lại nhà cầm quyền CSVN hiện tại.

Hiện đang có nhiều bình luận tương tự trong nước về sự kiện của nhóm 42 nhân sĩ này, và mọi thứ còn đang ở mức tiên đoán. Tuy nhiên, gần nhất thì nguồn tin của công an cho biết, sắp tới, nhiều nhân vật trong nhóm 42 nhân sĩ này sẽ bị an ninh triệu tập và buộc phải viết cam kết không tham gia nhóm 42 nhân sĩ nữa.(SBTN)