Thành Kính Phân Ưu

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Cơ Sở München - Đảng Bộ Đức Quốc

Email viettanmuenchen@gmx.de

 

München, ngày 5.03.2014

Chúng tôi được tin,

Linh Mục Théophano Nguyễn Văn Bích nguyên Chánh Xứ và sáng lập Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình München vừa từ trần ngày 1.03.2014 tại München, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

Thánh lễ an táng vào ngày thứ bảy 8.03.2014  lúc 8 giờ 30 sáng, tại Nhà thờ Herz Jesu, Lachnerstr.8 , 80639 München.
9 giờ 30 an táng tại Winthirfridhof , Winthirstr.15, 80639 München.
(Đi U 1 đến trạm Rotkreuzplatz xuống)

Nguyện cầu cho linh hồn LM Théophano Nguyễn Văn Bích sớm về nước Chúa, xin chia buồn cùng Giáo Xứ NVHB và tang quyến.

Tm.Cơ Sở Đảng Việt Tân München

Lý Văn Xuân