Ngu xuẩn nào hơn?

Đây là lúc Việt Nam cần một chính phủ thông minh, đảm bảo được sự vững bền các giá trị quốc gia chứ không chỉ làm thỏa mãn các đòi hỏi tức thời của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Công cuộc đòi lại chủ quyền trên Biển là bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa chứ không chỉ có phần biển Trung Quốc vừa đặt giàn khoan. Công cuộc đó không chỉ giải quyết bằng tuần mà có khi phải bằng thế kỷ.

 

Hà Nội đã có cơ hội để nhận ra sai lầm khi giữ các tranh chấp này trong mối quan hệ song phương suốt hai thập niên qua. Nay phải bắt đầu lại bằng từng bước đi, trước hết là khẳng định chủ quyền về pháp lý trước cộng đồng quốc tế. Thay vì chỉ dựa vào một định chế dễ chia rẽ như ASEAN, Hà Nội cần có những nỗ lực ngoại giao ngay để thiết lập một định chế mới giữa ba quốc gia có nhiều quyền lợi liên quan trên Biển Đông: Việt Nam, Philippine và Malaysia.

 

Thật là ngu xuẩn khi coi Trung Quốc là "đồng chí tốt, láng giềng tốt". Nhưng còn ngu xuẩn hơn khi nghĩ là có thể dựa vào ai đó để tuyệt giao với Bắc Kinh.

Thật là sai lầm khi để chiến tranh, cho dù cục bộ, xảy ra. Sự kiện Bình Dương hôm nay cho thấy Bắc Kinh có khả năng khai thác các mâu thuẫn làm nảy sinh cả loạn lạc bên trong (tôi chưa có chứng cứ để khẳng định công nhân bạo động hôm nay có bàn tay Bắc Kinh). Tàu Việt Nam chỉ nên tiến gần giàn khoan HD 981 khi có sự chứng kiến của "đệ tam nhân". Về khả năng "gắp lửa bỏ tay người" người Việt không bao giờ có thể sánh với người Trung Quốc. Đừng để họ nổ súng trước và chúng ta bị coi là hiếu chiến.

Nguồn: https://www.facebook.com/Osinhuyduc?fref=ts