Côn an chuẩn bị ghép tội dân oan lập Phong trào để lật đổ chế độ

Thành viên của Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu hôm nay 11/9 gặp mặt định kỳ hàng tháng tại Sài Gòn, dùng nhờ cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế.

Cũng lại như bao lần trước, côn an an ninh ra sức ngăn trở. Dân oan tỉnh Long An không đi Sài Gòn được vì bị chặn ngay tại địa phương, Dân oan tỉnh Bình Dương thì bị côn an tới nhà mời đến đồn hạch hỏi tại sao đi dự họp mặt của Phong Trào, Dân oan Sài Gòn cũng bị ngăn chặn ngay tại nhà khiến họ không thể tới dự.

Hình Thành viên của PT Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu họp mặt định kỳ hôm 11/9 tại Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.

Khi cuộc họp mặt đang diễn ra thì côn an thành phố tên Tài dẫn theo 3-4 côn an khác xuất hiện, tiến vào khuôn viên Dòng Chúa Cứu Thế. Tài là người chỉ huy đàn áp Dân Oan trong nhiều lần biểu tình trước đây. Dù có mặt của côn an, các chị Dân Oan trong Phong Trào đang có mặt vẫn tiếp tục trao đổi thảo luận mà không ngưng lại.

Các chị cho biết nhà cầm quyền CSVN tại địa phương đang sách nhiễu gây nhiều áp lực với họ và gia đình. Ý đồ của côn an là ngăn trở cấm đoán bằng được, không cho Dân Oan tham gia sinh hoạt của Phong Trào. Côn an đã phủ đầu các chị rằng, các bà lập Phong Trào để hoạt động lật đổ chế độ, các bà sẽ bị bắt tù. Dân oan Nguyễn Thị Ni tỉnh Bến Tre đã quá bức xúc nói to: “Nói thiệt nói thẳng mới hại đời ta, Buộc ép tội kia phản nước nhà". Trong cuộc họp mặt hôm nay, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu đã đồng lòng làm hai việc:

 

Thứ nhất là ủng hộ cuộc vận động cho khẩu hiệu CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do một đoàn thể phát động.

Thứ hai là thuyết phục và khuyến khích các thành viên Phong Trào tìm hiểu về bản Tuyên Ngôn Quyền Làm Người do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 để mỗi Dân Oan biết rõ những quyền chánh đáng của mỗi con người. Bản tuyên ngôn này CSVN đã cam kết tôn trọng khi gia nhập Liên Hiệp Quốc hồi năm 1982 nhưng sự cam kết tôn trọng đó chỉ là sự lường gạt quốc tế mà thôi.

Phong Trào sẽ in và phổ biến rộng rãi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến người dân để tất cả cùng học tập mà hiểu rõ về các quyền của mình. Khi đã có đông đảo người dân hiểu rõ các Quyền Con Người thì họ sẽ vững tâm và thêm ý chí tranh đấu hơn trong cuộc giành lại Quyền Làm Người cho chính mình.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu xin thông tin đến công luận các sự việc đã xảy ra như trên để qúy vị cùng theo dõi.
 

 

Nguồn: FB Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt Nam

***

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU VIỆT NAM

TUYÊN BỐ
Về việc: ủng hộ chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do Mạng Lưới Bloggers Việt Nam phát động, và những đòi hỏi của Dân Oan

Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi xét thấy rằng:

- Đất nước Việt Nam là tài sản chung của tất cả mọi người Việt Nam, nhưng suốt từ năm 1945 tới nay đảng CS giành độc quyền toàn trị thao túng việc nước, đảng CS đã chà đạp lên ý nguyện của toàn dân, đã gây muôn vàn áp bức bất công tang tóc tổn hại cho dân tộc, đã chà đạp hung bạo Quyền Làm Người của dân Việt mà giới Dân Oan là những nạn nhân thảm khốc nhất;

 

- Chính đảng CSVN vẫn rêu rao 3 khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra” và “chính quyền nước CHXHCNVN là chính quyền của dân do dân vì dân” nhưng trong việc trị nước đảng CSVN đã che giấu bưng bít tất cả mọi việc liên quan tới sự sống còn của dân tộc. Từ việc chủ tịch Hồ Chí Minh sanh năm 1890 tới việc đảng CSVN công bố dữ kiện “Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang sanh năm 1903 trong quân đội nhân dân giải phóng Trung Hoa. Từ chính sách Cải Cách Ruộng Đất giết oan hàng trăm ngàn nông dân vô tội đến Công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 dâng biển cho Tàu. Từ việc tổng bí thư Lê Duẫn tuyên bố năm 1976 là “ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc” tới mật ước tại thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 9-1990 xin lệ thuộc quan thày Tàu cộng đến các thỏa ước phân định biên giới Việt- Trung năm 1999 rồi thỏa ước phân chia vịnh Bắc Bộ năm 2000. Từ việc cho Tàu thuê dài hạn hơn 300 ngàn mẫu tây đất ở những nơi trọng yếu về quốc phòng tới chuyện cho Tàu đưa hàng chục ngàn công thợ vào khai thác quặng mỏ Bô-xít ở tỉnh Đắc Nông. Từ việc không cho bộ đội hải quân Việt Nam bắn lại khi quân Tàu xâm chiếm quần đảo Trường Sa năm 1988 tới việc tình nguyện tuân giữ “tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt” với Tàu trong khi Tàu ào ạt xua quân với ngư dân của họ hoành hành trên khắp Biển Đông khiến hàng triệu đồng bào sống bằng nghề cá không còn cách kiếm ăn sinh sống nữa...

- Đất nước Việt Nam là của chung tất cả mọi con dân Việt Nam, không một tập đoàn cầm quyền nào được phép coi quốc gia là của riêng; người dân Việt Nam là chủ của đất nước Việt Nam, dân PHẢI ĐƯỢC BIẾT MỌI VIỆC chính quyền làm; chính quyền chỉ là công bộc của dân và phải trình báo với dân mọi việc chính quyền làm trong trách nhiệm quản trị quốc gia.

Từ những lẽ trên, nay Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tuyên bố:

- Thứ nhất: ủng hộ Chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu sẽ song hành với Mạng Lưới Blogger Việt Nam cùng quảng bá và vận động dân chúng Việt Nam thực hiện Quyền NGƯỜI DÂN PHẢI ĐƯỢC BIẾT;

- Thứ hai: yêu cầu đảng và nhà nước CSVN báo cáo nghiêm túc và đầy đủ cho người dân biết về tất cả mọi việc mà đảng và nhà nước CSVN đã làm từ trước tới nay có liên quan đến quyền lợi và sự sống còn của dân tộc Việt Nam.

- Thứ ba: Tập thể Dân Oan chúng tôi đặc biệt đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và trung thực đầy đủ về lẽ tại sao cán bộ đảng viên của đảng CS các cấp cướp chiếm từng thước vuông ruộng đất nhà cửa của chúng tôi trong khi đảng và nhà nước CSVN lại cho Tàu cộng thuê hàng trăm ngàn mẫu đất ở những nơi quan trọng về quốc phòng với giá như cho không. Tại sao từng thước vuông đất của dân thì cưỡng chiếm mà lại dâng hàng triệu cây số vuông diện tích Biển Đông cho Tàu cộng.

- Thứ tư: Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và đầy đủ vì sao khi Dân Oan chúng tôi đi khiếu kiện một cách hợp pháp thì côn an an ninh đã ngăn trở, khủng bố và bạo hành chúng tôi trong suốt mấy chục năm nay; ngoài ra còn vu khống ghép tội Dân Oan gây rối trật tự công cộng và bỏ tù.

- Thứ năm: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại cho toàn dân Việt Nam, nhất là cho giới Dân Oan, trọn vẹn Quyền Làm Người, trong đó bao gồm quyền Sở Hữu Ruộng Đất.

- Thứ sáu: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải bồi thường những thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất đã gây ra cho những người yêu nước chống Tàu xâm lược và cho giới Dân Oan chúng tôi; đồng thời yêu cầu nhà nước CSVN truy tố những đảng viên cán bộ đã ra lệnh đàn áp những người yêu nước, và những đảng viên cán bộ cướp chiếm nhà đất của Dân Oan, truy tố những côn an an ninh đã bạo hành Dân Oan trên đường đi đòi công lý bao chục năm nay.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu long trọng tuyên bố như trên, và thề sẽ xả thân tranh đấu để những đòi hỏi chánh đáng này được đáp ứng.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu kính cáo.