Bản Tin Đặc Biệt: HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC - GENEVA, THUỴ SĨ

Ông Võ Thành Nhân phỏng vấn Anh Hoàng Tứ Duy và Cô  Huyền Trang ( Đảng Việt Tân ) trong Bản Tin Đặc Biệt HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC - GENEVA, THUỴ SĨ

Mời bấm vào xem http://www.youtube.com/watch?v=-Q9kDElwaeE

 

 

Hoàng Tứ Duy

 

Huyền Trang