16 NGO quốc tế đòi thả Ls. Lê Quốc đang tuyệt thực trong lao tù

Luật Sư và Blogger Việt Nam Lê Quốc Quân Tuyệt Thực

Ngày 13 tháng 2, 2014

Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2, 2014

Một liên minh của các tổ chức NGO quốc tế, bao gồm luôn cả Front Line Defenders, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tuân thủ phán quyết của Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc và thả luật sư nhân quyền và blogger Việt Nam Lê Quốc Quân ngay lập tức.

Bản thông cáo báo chí sau đây được liên minh các NGO phổ biến ngày 13 tháng 2, 2014:

Luật sư nhân quyền và blogger Việt Nam Lê Quốc Quân đang bị cầm tù đã khởi động một cuộc tuyệt thực để phản đối việc quản lý trại tù ngăn cấm không cho ông gặp luật sư, đọc sách luật và tôn giáo, gặp linh mục để hỗ trợ tinh thần trước khi ông ra tòa phúc thẩm vào ngày 18 tháng Hai, 2014 tại Hà Nội. Ông Lê Quốc Quân đã bị cầm tù từ ngày 27 tháng Mười Hai, 2012.

Vào năm 2013, việc giam giữ ông Lê Quốc Quân bị Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc lên án vì vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử bình đẳng. Ủy Ban thấy rằng ông Lê Quốc Quân bị nhắm tấn công vì việc làm của ông trong vai trò luật sư và blogger, và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức hoặc việc kết án phải được duyệt xét lại bởi một tòa án độc lập. Ủy Ban cũng khuyến nghị Việt Nam bồi thường thiệt hại cho ông Lê Quốc Quân vì việc bắt giữ tùy tiện này. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa hồi đáp về quyết định này của Ủy Ban.

Một liên minh mở rộng của các NGO và mạng lưới khắp thế giới kêu gọi chính quyền Việt Nam tuân thủ quyết định của Ủy Ban Điều Tra về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc và thả ông Lê Quốc Quân ngay lập tức bao gồm: Media Legal Defence Initiative, Media Defence-Southeast Asia, Lawyers for Lawyers, Avocats Sans Frontières, Front Line Defenders, Access, English PEN, Reporters Without Borders, the Electronic Frontier Foundation, ARTICLE 19, Index on Censorship, Lawyers’ Rights Watch Canada, the National Endowment for Democracy, the World Movement for Democracy, the Electronic Frontier Foundation and PEN International. Các tổ chức kết luận là việc kết án và giam giữ ông Lê Quốc Quân là tùy tiện và vi phạm các quyền hạn được quốc tế công nhận về tự do, được gặp luật sư sớm và được xét xử bình đẳng. Ủy Ban phán rằng “Mục tiêu thật sự của việc giam giữ và buộc tội có thể là để trừng phạt ông về việc thực thi quyền [tự do ngôn luận] và răn đe những người khác làm tương tự.”

Để thêm thông tin, xin liên lạc:

Nani Jansen, Senior Legal Counsel, Media Legal Defence Initiative: nani.jansen@mediadefence.org and +44 780 540 4089

Gail Davidson, Executive Director, Lawyers’ Rights Watch Canada: lrwc@portal.ca and +1 604 738 0338

Adrie van de Streek, Executive Director, Lawyers for Lawyers: info@lawyersforlawyers.nl and +31 626 274 390

Jochai Ben-Avie, Policy Director, Access Now: jochai@accessnow.org and +1 347 806 9531

HR Dipendra, Director, Media Defence – Southeast Asia: dipendra3000@gmail.com and +60 13 366 1222

Eva Galperin, Senior Policy Analyst, Electronic Frontier Foundation: eva@eff.org and +1 415 436 9333

Benjamin Ismail, Head Asia-Pacific Desk, Reporters Without Borders: asia@rsf.org and +33 1 44 83 84 70

Mary Lawlor, Executive Director, Front Line Defenders: mary@frontlinedefenders.org

Cat Lucas, Writers at Risk Programme Manager, English PEN: cat@englishpen.org and +44 20 7324 2539

Nathalie Muller Sarallier, Avocats Sans Frontières Network: coordination@asf-network.com and +33 5 34 31 78 50

Kirsty Hughes, Chief Executive, Index on Censorship: enquiries@indexoncensorship.org

Judy Taing, Asia Programme Officer, Article 19: judy@article19.org and +1 (646) 725-1444

Sally Blair, Senior Director, Fellowship Programs, National Endowment for Democracy: sallyb@ned.org and +1 202 378 9700

Art Kaufman, Senior Director, World Movement for Democracy: artk@ned.org and +1 202 378 9700

Cathy McCann, PEN International: cathy.mccann@pen-international.org and +44 (0) 207 405 0338