Đoàn Kết Xuống Đường

Hỡi bạn trẻ có nghe hồn Sông Núi
Lời đau thương uất hận đến tận cùng
Bức Dư Đồ dù rách nát cũng của chung
Vì trách nhiệm cùng chung vai bồi đắp

 

Trai xứ Việt đã bao lần hiển hách
Ngày hôm nay các bạn cũng hiểu thừa
Ai là kẻ ươn hèn và nhu nhược
Chỉ cúi đầu mãi Quốc để cầu vinh

 

Hãy giải thoát những ngục tù thống khổ
Là nỗi đau của dân tộc giống nòi
Hỡi bạn trẻ từ Nam chí Bắc
Tổ Quốc đang lâm nguy vì Hán tặc
Nỡ lòng nào ta vuốt mặt làm ngơ

 

Tiếng gọi Non Sông nay đã đến giờ
Hãy cùng lúc ta xuống đường tranh đấu
Dẹp nội thù quét sạch bọn ngoại nhân
Khi phá tan những mọt nước sâu dân
Là ánh sáng ngàn hoa nở rộ

Hãy đoàn kết gieo mầm hoa dân chủ
Cho đời sau con cháu được Tự Do
Cho toàn dân được áo ấm cơm no
Cùng sánh bước với cộng đồng nhân loại
Cho quê ta được rạng danh chói lọi
Cho quê ta được phồn thịnh phú cường

HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG
HỠI BẠN TRẺ TA ĐOÀN KẾT XUỐNG ĐƯỜNG