Ân Xá Quốc Tế biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại London

Biểu tình đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho VN do Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) tổ chức trước Tòa ĐS Việt Cộng tại London sáng 18/05/2014

Sáng nay 18 Tháng năm 2014, khoảng 70 người Việt Nam và 10 người Anh mặc đồng phục biểu tình của Ân Xá Quốc Tế kéo tới biểu tình đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho VN, ngay trước Đại Sứ Quán CHXHCNVN tại London, từ 11 giờ sáng, để hổ trợ cho đồng bào trong nước đang biểu tình chống xâm lăng Trung Cộng và đòi nhân quyền trong nước cùng ngày. Vào khoảng 12 giờ trưa thêm 20 người kéo đến tham gia thêm nâng con số người tham dự lên khoảng 100 người. Hơn 10 người khác đi vòng quanh khu vực phát hàng tram tờ rơi (leaflet) kêu gọi người Anh tham gia đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho VN. Đại diện các đoàn thể VN như Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, No-U, Việt Tân, các tổ chức đấu tranh nhân quyền VN đều tham gia trong đoàn biều tình. Hơn 90 phần tram là giới trẻ VN.

 

Hai hình chụp hai bên đường phố trước Đại Sứ Quán cộng sản VN tại London vào lúc khởi đầu cuộc biểu tình lúc 11 giờ sáng ngày 18 Tháng 5 năm 2014

Phóng viên DT Trần của Radio CTM tường trình từ London